Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawara District, Australia, 8 September, 2002.
Middenwezen Mathew (33/3/33).
Onderwerpen: “Vacantie Bestemming.”
“Een Lange Wachttijd.”
“Een Voorlichtingsdienst Nachtmerrie.”

Ontvangen door George Barnard.

George: “Betreffende jou, Broer. Ik zou graag meer willen weten over jullie knapen, en wie het eerst bedacht heeft om jullie hier naar toe te sturen.”

Mathew: “Het was ons voorstel. Eenstemmig. Wij kwamen op het idee en stelden het aan onze ‘Oppermacht’ – Michael – voor, om zijn toestemming te geven om ons in te schakelen voor de ‘Terugwinning Initiatief van Urantia’ (De Tijd van Correctie), wanneer de tijd daarvoor rijp is, want, weet je, het is een grote eer om toestemming te verkrijgen, om op deze planeet van onze Meester zijn Zelfschenking te verblijven, ook alleen maar een dag, of een uur. Wij hebben hier eigenlijk een veel begeerd werk gekregen!

“Beschouw jullie planeet als een ‘vacantie bestemming’ in deze hoek van onze Kampioen’s groot grondbezit. En ja, al honderden jaren geleden, waren wij met vele andere Middenwezen groeperingen, van je zuster planeten, welke vele malen formeel verzoeken indienden om ingeschakeld te worden voor een van deze dagen. Op hun beurt werden zij voor lange periodes aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.

“Ja, lang geleden ontvingen wij de kennisgeving dat ons verzoek voor een werkvergunning was ingewilligd. En op onze aarde gingen wij ons individueel toeleggen op de theoretische en practische studie benodigdheden. Dichter bij de vertrek tijd, vroeg ik om ook opgenomen te worden in jullie groep’s speciale werkzaamheden. En Machiventa deelde dat aan jou mede. Het was een lange wachttijd in relative termen gesproken.

“En zo ging het ook met de Leraren. En vanzelfsprekend, ja, is het begrepen op al hun werelden dat als mens zijnde je op de onderste trede van de ladder begint als student, en dat is alles wat je bent, een student. En als je voortgang maakt, en als je de overleving ervaart naar een hoger geestelijk wezen, alhoewel je in tijd of eeuwigheid altijd een student blijft, meer en meer van je beschikbare uren van tijdloze inspanning zullen gebruikt worden om anderen die dingen te onderwijzen, welke je reeds geleerd hebt.

“En dit is evenzo met de vroegere stervelingen, de Hemelse Kunstenaars, de Co-ordinatoren, de Hemelse Chirurgen, Doctors, Psychologen, Architecten, en de Ingenieurs alsmede de Serafijnen – deze ‘veelzijdige’ liefhebbende Dochters van de Moeder Geest – als ze niet verbonden zijn met werkzaamheden van een of andere sterveling in hun opklimming naar het Paradijs, en welke, zoals reeds gezegd wordt, ‘achter de schermen wachtende zijn’.

“Ja, begrijpelijk, dat ze graag willen weten wanner het hun beurt is om hun opdracht te vervullen, want velen van deze Leraren hebben zelf voor een groot aantal jaren gestudeerd. En alhoewel een gevoel van urgentie, dat de tijd ‘ten einde loopt’ een menselijke eigenschap is, staan zij onder spanning, vanwege een aangeboren drang en een wens voor vooruitgang, en om vorderingen te maken door dienstbaarheid.

“Zij hebben hun Kandidaads Graad in Kunst en Wetenschap, Diplomas, Getuigschriften van het Hoofd van het College, Recommendaties van het Departement dat ze klaar zijn met hun studies om naar deze aarde te komen. En ze ‘trappelen’ van ongeduld om ermee te beginnen, om het zo maar eens uit te drukken.

“Tactvolle navraag wordt vaak met regelmatige tussenpozen ontvangen, met enige nadruk, en voor een meer menselijk type wezen zoals ik, en als ik alle vragen zou moeten beantwoorden, zou dat voor mij een onheilspellende nachtmerrie betekenen in de voorlichtingsdienst. Niemand wil een ander teleurstellen, en ik ben blij, dat dat mijn baantje niet is.

“Practisch iedere Hemelse Persoonlijkheid die aan de Correctie Tijd verbonden is, vragen zich af wanneer het grote aantal mensen op zoek zullen gaan naar een Eigen Trainer en Hemelse Leermeester om in deze hoge nood te worden voorzien, beide voor de studenten en de Gidsen.

“Vanuit mijn uitkijkpost, waar ik alles waarneem, noteer ik, dat ik mijn eigen kinderjaren practisch vergeten ben. George, iedere dag steeds weer, meer dan een paar honderdduizend van je broers en zusters zijn ‘translated van hier’, zonder dat ze ooit het voordeel hebben gehad van de raadgevingen van een Hemelse Gids. Zonder dat ze ooit het goede nieuws hebben gehoord, en zonder een begrip dat de betere tijden nu hier zijn, welke Urantia voortstuwen naar het Licht en Leven.

“Om je vroegere questie te be-antwoorden, hoe Machiventa dit allemaal bekijkt, daar spreekt hij niet over. De zeer verspreide aansporingen van de laatste tijd, duiden er op, dat zijn gedachten zich bezig houden met met de velen, wiens carriere is momenteel tot stilstand. Ik dank you, broer.”

George: "Ik hou van jou, broer."

Notering: Mathew’s codering ‘bestaat uit veel drie-en’ – 33:333 of 33/3/33. Hij is de nakommmeling van de 33ste familie, en, of het 33ste kind, of het 333ste kind. Dit is moeilijk om te begrijpen. Maar de middelste 3 kan ook wel met het derde ras van de primaire kleuren, (blauw) verband hebben. Met zijn aangeboren of aangeleerde talenten, of een indicatie van zijn ‘tijdverschil in verband met ons’ – ‘zijn plaatsbepaling in tijd, drie segmenten verplaatst’.

Mathew’s tijd/prompt is 3:33 s’morgens, of 3:33 in de middag. Alreeds, tot hun grote vreugde, heeft hij een visite gebracht aan sommige abonees van onze lijsten. Hij is ook de eerste van de ge-importeerde Middenwezens om speciaal werk te doen op deze aarde, met wat was de 11:11 Peleton met alleen Sandy en ik met onze Hemelse Vrienden. Mathew’s gemalin is Clare, en zij is ook blauw. Zij verschillen van onze ‘inlandse’ zes-voet en groter Middenwezens. Mathew en Clare zijn veel minder dan vier voet groot.

Mathew’s verzoek was om te assisteren in klinisch werk, maar deze een voor een raadgeving gebeurde allang niet meer toen hij hier kwam. Maar ik hou van zijn opgewekte manier van doen.

De 11:11 Progres Groep.
http://www.1111publishers.com

 

"Onder Michael’s waakzaamheid zijn alle dingen mogelijk."