Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawara District, Australie, 6 Maart, 2003.
Onderwijzer Samuel.
Onderwerpen: “Interventie en Voorspelling.”

Ontvangen door George Barnard.

George: “Mathew en Samuel. Gegroet broeders. Ik groet jullie beiden.”

Samuel: “Dit is Samuel, en breng jou mijn groeten en liefde, mijn dierbare broeder in Christus, en onderzoekende leerling. Ook breng ik jou de beste wensen van iedereen die deze transactie waarnemen, want er zijn een aantal wezens hier verzameld op dit station, om hun waarderende energy in deze eenzame boodschapper te gieten.”

George: “Wij stellen de tegenwoordigheid van deze galactische spionnen zeer op prijs.”

Samuel: ”En zij waarderen de afwezigheid van ceremonie, en daarbij genieten ze van de aanwezigheid van humor op deze gelegeheden.

“Het heeft mij meer dan een paar honderd jaar genomen om jullie als individueelen te bestuderen, en ook als groepen, en rassen. Om jullie geschiedenis te bestuderen, en wat nog belangrijker van mijn gezichtspunt op mijn gebied van deskundigheid, is jullie genetische samenstelling welke jullie ontwikkeling beinvloed, en jullie taal gebruik in relatie tot jullie conceptuele bekwaamheden.

“En het is de waarheid, dat van planeet tot planeet de geslachten, van plantleven tot dieren, tot dezen welke verstandig genoeg zijn, om tijdelijk, of blijvend, een Vader Fragment te ontvangen -- behoren tot een kenmerkend verschillende genetische groepering, vanwege milllieu vereising, of een aanpassings vermogen voor later.

“Daarom heb ik een begrip voor de moeilijkheden, welke jullie rassen nu ervaren in een evoluerering naar een periode, waarin broeders en zusters tezamen hun Paradijs op aarde scheppen. En, ja, als een geslacht, mag je jezelf met recht achterlijk noemen, vergeleken met hen op meer progressieve, normale werelden.

“Het zou voor jullie eonen van tijd nemen om tot punt tot punt te komen waar jullie sociale gedrag zou zo worden, waar hebzucht, angsten, behoefte aan dwang, jaloersheid, en beter zijn dan een ander, grotendeels is weggevaagd van het menselijke psyche, als je zo ge-orienteerd was. Toch, is er een groot deel van onzekerheid, dat, wanneer je aan je eigen lot werd overgelaten, of zulk een tijd ooit zou aanbreken.

“Zonder de constante hemelse hemelse zorgdraging, zouden jullie gewoonweg tot de laatste man blijven vechten, en wel zo, dat jullie millieu veel betekened, onherbergzaam zou worden, zodat het onmogelijk zal zijn voor bewoning, en jullie geslachten weer terug keren naar een dierlijke staat.

“Betreffende jouw specifieke verzoek: het resultaat van interventie door anderen, niet van menselijke oorsprong, zijn op ieder gebied reeds duidelijk zichtbaar, en voor ieder enkele mensenstem de protesteerd, zijn een duizend hemelse stemmen, met het verzoek, dat het de aanvallers niet wordt toegestaan, om hun eigen huizen economisch gezien te verbranden, tezamen met dezen van de verdachte vijanden, in de ware zin van het word, in dit exotisch scenario.

“En alhoewel ik niet kan beloven, hoe deze (interventie) zal gebeuren, dat zal aan de omstandigheden liggen op dat moment in de tijd. Weest er van verzekerd, dat meer dan de menselijke verzoeken in dit verband gehoord zijn, als ontelbaren van onze soort en anderen, hun verzoek aan Michael hebben ingediend voor een vroegtijdige bemiddeling, zodat deze potentieele achteruitgang niet zal plaats vinden.

“Jullie Middenwezen vrienden zijn absoluut niet terughoudend met hun meningen en maken zich klaar om een grootscheepse rol in de interventie te spelen. Er zijn vele anderen, en ik verzeker jullie, dat het niet zal worden toegestaan, dat deze speciale wereld zal afsterven. Niets daarvan. Niets dat daarop zal lijken, en ik voeg hier aan toe, en verklaar aan jullie, dat vele malen in het verleden is jullie beknopte maar heldere informatie gegeven van een potentieel gebeuren in de toekomst.

“Toch, als je terug denkt aan deze gebeurtenissen, dan wijzen ze naar een persoonlijke weg voor jullie om te volgen. Alhoewel jullie verzoeken om informatie nu te maken hebben met andere ontelbare menselijke toekomsten.

“Jullie worden vaak geadviseerd om linksom te gaan, of rechtsom, en daarbij zijn jullie op de meest geschikte manier geholpen om verder te gaan. En nu zou ik graag willen dat jullie terug kijken op deze gebeurtenissen, en bepalen, onder welke omstandigheden deze zijn geschied. Steeds weer zul je opmerken, dat het advies voor een persoonlijke handeling was-in persoonlijke omstandigheden.

“Inderdaad, dit soort intuitive voorspellingen zijn ook voor ons beschikbaar. En toch, wanneer het er op aan komt voor ons om vervroegde informatie te ontvangen, betreffende groepen, gemeenschappen, nationale of wereld interesses, zulke informatie wordt over in het algemeen niet beschikbaar gesteld.

“Strenge limiten worden ook op ons geplaatst, want vele aspecten van individueele menselijke wetenschap blijft bewaard door de Bestemmings Behoeders en andere bewaarders van de werkingen in jullie bewustzijn. En voor deze bewaarders, het doorgeven van informatie past niet in hun patroon.

“Behalve in de zeldzame omstandigheden van intuitive opwelling, welke de wetenschap van de Gedachten Richter zijn, zijn practisch altijd beslist privaat.

“En dus, mijn dierbare leerling, het is in de meeste gevallen dat ook wij in het donker zijn, en menige tijd onze eigen Bestemmings Behoeders geven geen toestemming voor hetgene wat in onze intuitie bekend wordt gemaakt. Van moment tot moment, van dag tot dag, wij vroegere menselijke wezens in opgang, derhalve leggen er de nadruk op, dat wij geloven in een uiteindelijke positive uitwerking in het universum.

“Ik zeg voor nu goedendag. Laat ons regelmatig met elkander spreken voor meer advies, algemene lessen, en privee besprekingen. Blijf geloven.

“Dit is Samuel. Ik stuur mijn liefde.”

George: “Dank je wel.”

Mathew: “Ben blij dat ik terug ben. Welterusten.”

Noteringen: Samuel was in 1992 aan mij voorgesteld als mijn Onderwijzer – hij is voormalig een tuinbouwkundige en landbouwkundige, hij is afkomstig van een planeet bij de naam, “Panoptia”.

Samuel was feitelijk een biogenetische ingenieur. Hij verfoeid, wat genoemd wordt: "Be-eindigings Technologie," waarin zaad steriel wordt gemaakt, zodat het niet meer gebruikt kan worden in de voortplanting van de volgende oogst.

Er was zeldzaam mondeling contact met hem tot 2002.

Mijn vragen, tot hem gericht (of enige andere hemeling) bevatten ook de vraag vanwege hemelse of E.T. interventie om een oorlog te stoppen. Samuel ogenschijnlijk, rekent op een oorlog, en dan het verlies van mensenlevens zo gering mogelijk gemaakt zal worden door hemelse interventie.


© The 11:11 Progress Group
www.1111publishers.com