Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 7 Mei, 2003.

Onderwijzer Samuel.

Onderwerp: “Motivering – Prioriteit – Een Universeel Gereedschap.”


                                   Ontvangen door George Barnard.


Samuel: “De manier waarop jij je in die reisdeken wriemeld, op deze koude avond, herinnerd mij aan een broedhen, terug van een slokje water drinken, die zich weer terug wriemeld op haar broedsel. Neem de tijd, broeder, want er is geen haast in de eeuwigheid, maar laat ons nu het gemoed kalmeren, en zien wat wij naar tevredenheid in tijd kunnen uitbroeden. Dit is Samuel, ik heb twintig minuten op je gewacht.


“Wij (de tegenwoordigheid van het middenwezen/bijdrager herkennende) willen met jou over de ingewikkeldheden van het leven spreken, en in het bijzonder over de aangeboren persoonlijkheids geassocieerde legaat van motivatie om dat leven te leven, te organiseren en de prioriteit, en om good te leven


“Motivatie – of zoals ik dat liever aanduid, ‘motief-actie’ – jullie doel-ge-orienteerde drang, is een gave van de Eeuwige Vader, veel vermeerderd door de aansporing in het boven bewustzijn door jouw Bestemmings Bewaarders en door jouw Geest Zelf.


“A propos, dit is een persoonlijke les, maar ‘deze zaden zullen niet op stenige grond vallen, als het rond gebazuind wordt naar heinde en ver, om bladeren te spruiten, en veel vruchten te dragen’.


“De ‘verwikkeling’ van het menselijk bestaan, zoals het op alle planeten geleefd wordt, is zo, dat de conscientieuze individuen vaak het gevoel hebben, dat zij onvoorbereid van het diepe evolueerende eind gegooid zijn. Jullie menselijke zwakheid, broosheid en zo af en toe een gebrek aan ‘opschieten’, kan het bijna niet klaar spelen om eer aan je uitgebreide geestelijk striven te behalen.


“Oprechtheid betreffende het bereiken van een weloverwogen doel in het leven is de ‘Urgrund’ voor de krachtige motivatie, die ons voortstuwd met een helder bewustzijn vanwege het doeleinde dat wij zien. Inderdaad, met het concentreren op een plan, en terloops betrekkelijk het spoor verliezen met andere bezigheden die zich dagelijks presenteren, vermeerderen wij onze kansen op success. Wij prioriseren in ons bewustzijn.


“Voor de vrouw en moeder, die haar tijd geeft om haar kindje in slaap te wiegen, heeft het – op dat moment – de voorrang, en de vaat kan wachten, de was kan wachten, haar koken en afstoffen en de kruidentuin kunnen wachten, totdat haar kindje slaapt, want zij kan niet alles tegelijk doen, alleen maar een ding tegelijk, zodat deze beweegreden de voorrang heeft om te volbrengen, en om haar hierdoor de vreugde van het leven te accepteren, en zo, op dat moment een blij leven te produceren, want dat is de wens van de Eeuwige Vader.


“Voor man en vader, bezig met lange werkuren in zijn gekozen vak, om voor het welzijn en de opvoeding van zijn familie te zorgen – op dat moment – moet hij zijn bewustzijn vrij hebben van gedachten dat zijn auto gerepareerd moet worden, het gras geknipt, hun huis geverfd, of dat hun kinderen gewassen moeten worden, dan kan hij zich zo op zijn taak te concentreren, dat hij voordeel van de vruchten van grotere arbeid kan plukken, en door vergoeding zo betrokken is in het meest belangrijke werk van de mede-schepping van zijn lichamelijke, geestelijke en emotioneel evenwicht met zijn Eeuwige Oorsprong.


“De menselijke taken lijken ogenschijnlijk ingewikkeld, en toch verrassend eenvoudig wanneer wij onze motivering in aanmerking nemen als gereedschap voor alle doeleinden geschikt, de kanten blijven scherp voor ieder doel, de oppervlakte vrij van roest, vet en de vervuiling van ‘verwarring’.


“En toch, zoals je het kan zien, moeten wij onze motivering herkennen als een veelzijdig sierraad, wat het is, en in het zoeken de voorrang geven aan het doelpunt, van concentratie, organizatie en uithoudingsvermogen. De waarde van het facet wordt steeds verhoogd door herhaald schuren en slijpen, en scherp bekeken, met een facet tegelijk. En toch, het is een enkel sieraad van potentieele zielegroei.


“Dit is jouw onderwijzer Samuel, en ik schep er behagen in dat mij een positie toegekend is op jullie Meester’s eigen wereld, maar toch vaak zie ik met enige gevoelens van nostalgia, naar mijn eigen drukke leven als sterveling terug, nog steeds mateloos waarderende mijn motivatie en organizatie van die lang verleden tijd, met nu doorgaande beloningen van dienst van hier en nu, welke het gevolg is van dat vroegere leven.


“Jouw groeten aan je vriend (een Morontia Metgezel) zijn gegeven en hierbij geretourneerd. Blijf nu warm! Wij sturen onze liefde.”


*


Noteringen: ‘Geest Zelf’, ‘Piloot Licht’, ‘Gedachten Richter’, en ‘Vader Fragment’, hebben allemaal dezelfde bedoeling.


Samuel is George’s persoonlijke Onderwijzer, een voormalige genetische ingenieur, en een ‘Panoptian’. Iets meer over zijn (menselijk) leven, familie, onderwijs, en planet van herkomst kan gevonden worden op:

<http://www.1111publishers.com en op

<http://www.urantiabook.org/newbook/ppr053_7.html> <<P607:1, 53:7.1>>


© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.