Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 15 Mei, 2003

Middenwezen Opperhoofd, Bzutu (ABC- 22).

Onderwerpen: “Subliminale Input.”

                        “Een Werkelijkheids Controle.”

                        “Ontvanger weerstand.”


                                    Ontvangen door George Barnard.


George: “Er is hier iets gaande, daar ben ik zeker van.”


Bzutu: “Ik ben het, Bzutu, de co-auteur van jouw geschriften. Ik ben het, wat gaande is! Ik ben hier de hele middag al met jou aan het werk, en ben alweer twintig minuten terug om samen een ‘fijne meditatie te celebreren’, en om lang geleden gebeurtenissen vanwege de ingenieuren, de zigeuners, en jouw andere collegas van het noorden in je gedachten te wippen.


“Dit is ABC-22, zonder uniform, ongewapend, en practisch ongevaarlijk. Kunnen we nu voortmaken en wat werk doen hier? [Ja]. Het is een knappe zet geweest van jou, om teergevoelige vragen aan een andere ontvanger/overbrenger over te laten, vanwege boodschappen , en speciaal die dingen, die jou na aan het hart liggen.


“Zoals ik het bekijk, en in zover het voor jou van belang is, weet je al het nodige antwoord, en toch voel ik, dat het voor jou onder vele omstandigheden met een gezond verstand, en voor jou een knappe zet, om over het algemeen niet de instructies te vertrouwen, die je persoonlijk ontvangt, en in het bijzonder met jouw eigen ontwerpen, en zorgvuldig gemaakte plannen.


“Het is af en toe van belang om een werkelijkheids controle voor jezelf aan te vragen van andere ontvangers – rechtsreeks verzocht, of ook bij toeval, door hun geschriften. Ja, het is verdienstelijk om een specifieke vraag te stellen, welke door een andere ontvanger onpartijdig behandeld kan worden, wanneer jij er een vooroordeel tegen hebt.


“Een sterk gevoel van vooroordeling vanwege een of ander onderwerp geeft de neiging tot verstrooing van het vermogen van de ontvanger om de eenvoudig omschreven begrippen op te vangen, welke wij van plan zijn jullie mede te delen. De gemakkelijkste van alles om te ontvagen en over te brengen, zijn die dingen, waarvan je de volste wetenschap van hebt, zo de woorden vloeien dan het vlugste en het gemakkelijkste.


“Op die momenten, ‘komen de boodschappen zonder vergissingen en fouten thuis’. Op het gebied van specifieke namen, nummers, tijdvakken, datums en gebeurtenissen, wordt het moeilijker om deze nauwkeurig door te geven, omdat je er geen grondbasis voor hebt. Dan is er een onmiddelijke spanning, dus wacht en hou een oog op de afbeeldingen.


“Maar aan de andere kant van de schaal, daar tegenovergesteld, zijn deze situaties die we al besproken hebben – waar je met hart en ziel bij betrokken bent. Dit is mijn advies voor vanavond. Je mag nu voor jezelf beslissen, hoe diep je in je ontspanning wilt neerdalen om geheel nieuwe informatie te ontvangen.


“Insgelijks, wanneer je informatie ontvangt wat met je eigen ontwerpen te maken heeft, is het het beste, om de informatie woord voor woord in te laten druppelen. Je mag in een helderder gemoedsgesteldheid zijn, op een hogere alfa schaal, als je alleen maar herhaalde leringen ontvangt die weinig op het gebied van ogen openen aanbieden.


“Wij lezen de auras van de ontvangers, George, en daar is altijd een element van weerstand – een spanning van ‘kan ik het doen?’ – alleen de beoefening maakt het beter. Wij zullen je nog wel op gang krijgen. En dat gezegd hebbende, gaan wij nu in grote haast verdwijnen! Ha!


“Wij sturen onze liefde. Adieu.”


*


Noteringen: Mijn meditatie bracht mij geen diepe “Stilte”, maar inplaats daarvan sommige herinneringen, (subliminale input) van gebeurtenissen in de 1960er, 1970er en 1980er jaren, vanwege drie ingenieurs, Zigeuners en een collega/genezer – drie gebeurtenissen om te documenteren.


“Ik vergeet dingen, maar de Middenwezens herinneren zich alles, en zij herinneren mij er aan.


PS: Deze drie gebeurtenissen zijn reeds gedocumenteerd op:

<http://www.1111publishers.com/GB41.html>,

<http://www.1111publishers.com/GB42.html>, en

<http://www.1111publishers.com/GB40.html>.


© The 11:11 Progress Group

God Zegene de Vrede Stichters

http://www.1111publishers.com