Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Idaho, VS van A, 17 Mei, 2003.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Het Verwerven van Wijsheid.”


                                         Ontvangen door Sandy Montee.


Machiventa: “Hallo Sandy, dit is Machiventa. Laten wij het vandaag over her verwerven van Wijsheid hebben, en wat een man of vrouw wijs maakt.


“In tegenstelling tot het aangenomen geloof van velen, is het niet de persoon die in het midden van een argument springt, of die met luide stem anderen probeerd te vertellen hoe zij hun leven moeten leven, die gezegend is met grote wijsheid. De ware verstandigen geven geen advies en zijn volkomen zonder berechting.


“De wijzen weten van zichzelf dat waardevolle ervaringen hen bescheiden hebben gemaakt, en wachten totdat God hun de juiste richting aanwijst. Een wijs persoon heeft geleerd om met aandacht te luisteren, en weinig te spreken. Dit zijn de mensen, die anderen tot zich trekken, vaak door een soort kwaliteit die moeilijk onder woorden is te brengen.


“Om verstandige beslissingen te maken, en ze door te voeren, vereist van begin tot einde een handelswijze van duidelijke redenering, vanwege een gunstige kans van een op handen zijnde probleem, en voordat een finale beslissing wordt gemaakt. Een verstandig persoon vindt altijd een innerlijke vrede – een rust in de ziel – en verlangd nooit naar roem of fortuin, maar realiseerd zich dat God hun niet op aarde geplaatst heeft om een ander ongevraagd advies te geven.


“De ‘ik weet alles’ instelling moet een rode vlag voor je zijn, want de individu, die zo opschept is gewoonlijk niet diegene waar je naar luisteren moet, want hun enigste doel is om een ander onder de indruk te brengen van hun wijsheid en alwetendheid, welke ze eigenlijk niet bezitten. De verstandige persoon weet dat het gewoonlijk de wil van God is dat ze weinig zeggen en bescheiden blijven, wat zij ook waarlijk zijn.


“Weest waakzaam en luister, en wacht voor de Schepper om een Hand in het werk te hebben, welke beslist moet worden van het op handen zijnde project. Het is mogelijk voor mannen en vrouwen om grote wijsheid te verwerven hier in hun aardse levens, en als jullie evolueeren naar een meer geestelijke manier van leven, dan zul je inderdaad veel wijsheid verwerven op de weg van stervelijk tegenspoed en lijden. Vraag Hem om jullie met je beslissingen te helpen, en leer van Hem van de eeuwig liefhebbende weg.


“Gaat allen voort, met het ‘inzicht van weten’ dat Hij altijd zeggenschap heeft, en dat je weinig meer te doen hebt dan je bewust te zijn van Zijn onderwijs met woorden van aanmoediging en vriendelijkheid. Herinner jezelf er aan, dat het vereist is om alleen maar advies te geven als er om gevraagd wordt, en om voor jou altijd die andere persoon zijn of haar eigen vaartuig op de onstuimige aardse zee te laten besturen.


“Volg altijd het voorbeeld van Christus Michael, en volg altijd in zijn voetstappen, in het vertrouwen dat hij je de weg zal wijzen om de wil van de Vader te doen. Weest opmerkzaam en leer van menige les in het leven, en luister voor Zijn woorden van wijsheid om wijsheid te verwerven.


“Ik verlaat je nu. Dit is Machiventa Melchizedek.”


© The 11:11 Progress Groep.

Toujours au Service de Michael.

(Voor Eeuwig in Dienst van Michael)

http://www.1111publishers.com