Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Idaho, VS van A, 2 Junie, 2003.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Spreek Met Anderen…”


                              Ontvangen door Sandy Montee.


Sandy: “Goeden morgen Machiventa. Zou U vandaag met de personen van de 11:11 lijst willen spreken?”


Machiventa: “Ik ben vanmorgen bij jou, zodat wij ‘een beschrijving’ kunnen doen voor de 11:11 lijst, en ik zou graag een tijdje bij jou willen blijven.


“Voor vele mensen op de planeet Aarde kan het vaak lijken dat wanneer ze een stap vooruit gaan, dat ze weer twee stappen of zelfs meer achteruit geduwd worden. En voor mij is het gemakkelijk om op te merken dat de plannen die in vol vertrouwen worden gemaakt, niet altijd de gewenste uitwerking hebben. Ja, er zijn veel beangste levens, waarvan iedere dag in beslag genomen wordt door de fundumentele strijd om het bestaan.


“De grote meerderheid van jullie moet iedere morgen de routine aanvangen om brood op de tafel te brengen voor de familie, wat practisch de hele dag in beslag neemt. Het is niet een gemakkelijk leven, en ik weet, dat het voor sommigen moeilijk is om in een Schepper Vader te geloven, die naast jou staat, en alleen maar het beste voor jou wenst.


“Bij tijden kan de drukte van het leven veel spanning veroorzaken, wat het moeilijk maakt om in een ‘geestelijke vorm’ te blijven. En wanneer de duisternis dreigt, kan het moeilijk zijn om een glans van het Licht waar te nemen, waarmede God jou de weg wijst. Hij wil jou overtuigen om dichter naar hem toe te komen, zodat Zijn Licht de duisternis kan overwinnen.


“Vertrouw dat Hij die zachte, stille stem is die je hoort, en die jou aanmoedigd, en die jou een kans geeft een gemakkelijker weg en een bevredigend pad te bereizen. Hij zal jou van de kracht voorzien om de hindernissen te overwinnen van het gewone leven van de gewone man en vrouw. En je zult dan zelf ontdekken dat je uit de doolhof gekomen bent, en jezelf dichter tot de hemelse Vader bevindt.


“Om blindelings in het bestaan van de vader te geloven, zonder enig tastbaar bewijs van zijn Tegenwoordigheid, is een toetssteen van geloof die zonder weerga is in de meerderheid van de andere planeten, en wel tot in die graad, dat het leven op deze aarde nog beschouwd wordt als in de schaduw van een grote duisternis.


“Als jullie Schepper Vader, die dol op Zijn kinderen is, vraagt Hij om jezelf te verwarmen in de zonneschijn van het Licht dat hij jou brengt, en voor jou om een ieder die je ontmoet in jou kring van warmte en hoop te ontvangen. Spreek met anderen over het verlangen van hun God om door hen herkent te worden als hun liefhebbende Vader.


“Dit is een kort bericht vandaag, voor jullie om een 'kleinnood voor je gedachten' te vinden.


“Ik ben Machiventa.”

 

© De 11:11 Progres Groep

http://www.1111publishers.com