Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

A Thought Adjuster Speaks – 14

Een Gedachten Richter Spreekt – 14

 

Geef de Grootste Voorkeur aan deze Gave.

 

Drink van de geur van Mijn Wezen in deze heilige Stilte, en overdenk het wonder, dat je in dit stervelijke leven in je geest van Mij bewust wordt.

 

Dit is de beloning van jouw groeiend vertrouwen en geloof in Mij.  Ja, Ik weet dat jij je soms bezig houd met een wantrouwende overdenking vanwege de realiteit van Mijn bestaan, maar dit is de nasleep van de Lucifer Rebellie, welke honderd duizenden jaren geleden plaats vond.

 

Wanneer je een beslissing moet maken, en je ‘hoorthet antwoord, dan denk je nog, ‘als het maar God’s wil is’.  Nog steeds ben je wantrouwig dat het de listige mag zijn die jou onbewust in een valstrik wil lokken.  Evenwel, dit is niet langer mogelijk, tenzij je moedwillig tegen de wil van God ingaat.  De wil van God is eenvoudig de weg van het grootste liefdebetoon.

 

Jullie Meester, Jezus, de Michael Zoon van dit Universum, kwam om iedereen een blij en overvloedig leven te geven, een krachtig leven – op geestelijk, emotioneel, en denkwijzig gebied.  Haast je om deze grote Gave aan te nemen.  Neem het.  Leef het, en geef het door

 

Geef.  Geef.  Geef jouw liefde weg.

 

Notering: De termenGedachten Richter’, ‘Vader Vragment’, ‘Piloot Licht’ en ‘Geest Zelf’, hebben allemaal dezelfde mening.