Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 3 December, 2002.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Verleen Hem Toegang in je Leven.”


                                                   Ontvangen door Sandy Montee.


Sandy: “Hallo Machiventa. Ik voel dat U dicht bij ons bent.”


Machiventa: “Ja, ik ben vanavond bij jullie. Ik heb het de laatste tijd buitengewoon druk gehad, en dat heeft me vehinderd om langs te komen, zoals dat jullie meegedeeld is. Evenwel weten wij dat jullie het goed maken in deze zomerse dagen, zoals wij ook gewaar zijn van allen, die weten van, en die actief zijn in sommige plannen in deze ‘Tijd van Verbetering.’


Sandy: “Ik heb een heel interessant boek gelezen met de titel ‘Celestial Messages,’ (Hemelse Boodschappen). Steeds weer opnieuw worden we er aan herinnerd om tot God te bidden voor Zijn Goddelijke Liefde. Ik weet dat we een Hemelse Leraar om een les moeten vragen, of om hulp van een Middenwezen, maar ik dacht dat onze Vader onze gedachten kende, en wist dat wij altijd naar Zijn Liefde verlangen, zoals ik doe.”


Machiventa: “De Vader heeft jou een vrije wil gegeven, en dit is tegelijk je geboorterecht als een zelfstandig persoon, en ook als een verplichting om aan de vordering van je geestelijke schepping te werken. En alhoewel de door jou gekozen weg een geestelijke mag zijn, heb je het toch nodig om aan Hem te vragen wat jouw verlangen is, en wat je graag van Hem zou willen ontvangen.


“Ik begrijp dat het erg moeilijk is voor stervelingen om te weten wat hier voor gedaan moet worden, en hoe je aan de Schepper van jouw verlangen verteld, maar als je aan God denkt als een Liefhebbende Ouder, dan realiseer je je, dat je net zo met Hem kunt spreken, zoals je zou spreken met je aardse ouders.


“Het is Zijn diepste verlangen dat jullie allemaal tot Hem komen in tijden van vreugde en vrede, alsmede ook in tijden van angst en wanhoop. De Vader is jouw persoonlijke God, en Hij wenst dat je Hem verteld wat het is dat je nodig hebt in je vordering op je geestelijke reis. Zijn helpende Hand is altijd naar jullie uitgestrekt, als Het is aan al Zijn kinderen.


“Prijs God, dat Hij je dit leven gegeven heeft, laat Hem in je leven toe, en laat Hem met jou door je dagen heen wandelen. Als een Melchizedek Leraar en jullie Aardse Prins, ik en alsook Michael , en Moeder Geest wensen niet dat onze aardse broeders en zusters tot ons komen met lof, inplaats van deze lof aan onze Vader te geven. God is de enige, die aanbeden wordt, om Hem te loven en te prijzen, want Hij is de Schepper van alles wat er is, en zo behoord Hij tot in de hoogste waarde gehouden te worden. Ik werk voor Michael en Moeder Geest. Zij, op hun beurt, werken voor de Vader.


“Laat mij je nu vertellen, dat wij in deze tijd allemaal voor vrede op aarde werken, en dat wij werkelijk worstelen met het idea dat mannen en vrouwen van plan zijn om weer de wapens ter hand te nemen om een deze dagen met elkander te vechten. Het is nog meer verontrustend voor ons, dat dit gebeurd in de naam van God. Hij wenst nooit een zinloze afslachting.


“Meer tijden van oorlogen en gruweldaden gepleegd van kind tot kind is zo verkeerd voor een planeet die de eerste stappen neemt naar Licht en Leven. Laat de Vader in je leven toe, en vraag Hem voor vrede op aarde.


“Als een van je dierbare deelgenoten zo vaak zegd: "Mag er vrede zijn.” Met deze gedachte verlaat ik jullie vanavond.


“Ik ben jullie broeder, vriend en leraar, Machiventa.”


© The 11:11 Progress Group

"Que el Amor prevalezca en la Tierra"

www.1111publishers.com