Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Monjoronson - Mystieke Cirkel Meditatiegroepen - 29Dec2009-NOCO112

Mystieke Cirkel Meditatiegroepen
door MONJORONSON via Daniel Raphael
29 December 2009

Noord Colorado Team, #112
 Locatie: Loveland, Colorado
Leraar: Monjoronson                           
Zender-ontvanger (T/R): Daniel Raphael

INHOUD:
Nieuwe opdracht: begin met meditatiegroepen
De functie van de Missie van Onderwijs is nog steeds nodig
De Magistrale Missie heeft een sociale activistenrol
Opbouwen van vrede en duurzaamheid wereldwijd
Relatie tussen God en zichzelf is primair
Opbouwen van de mondiale gemeenschap met gelijkgestemde anderen
Vorm Mystieke Cirkel Meditatiegroepen
Wereldwijde activiteiten zijn er om de relaties met het Goddelijke uit te breiden
Het "zijn" ondersteunt het "doen;" en het "doen" ondersteunt het "zijn"
Nieuwe zenderontvangers (T/R) komen uit deze meditatiegroepen

MONJORONSON: Goede morgen, dit is Monjoronson. Dank u voor uw gastvrijheid en uw begroeting. In sommige opzichten is het sluiten van dit kalender jaar, dat belangrijk is voor veel mensen op jullie planeet, een belangrijk moment, een moment van bezinning over het totaal van het jaar: de vooruitgang, de pauze tijden en de activiteiten van dat jaar. Voor ons is het een buitengewoon ontwikkelingsjaar geweest, een tijd van uitvoeringsbesluiten onder Christus Michael, mijzelf, Machiventa en de Meest Verhevenen. Het is een jaar van voorbereiding geweest voor alles wat volgt; een jaar van het afsluiten van de beginfase en het aanvangen van sommige nieuwe startelementen van de Correctie Tijd.
 
De missies die wij begonnen – die Christus Michael begon decennia geleden – gaan verder. Er zal altijd een noodzaak voor de Missie van Onderricht zijn, zoals dit treffend wordt genoemd, aangezien haar functie erin bestaat de morele, sociale, ethische en spirituele lessen te geven aan personen die ontwaken, en het directer, meer intiem en meer persoonlijk maken voor diegenen die zich voorbereiden op de ontvangst van hun Gedachtenrichter of Fragment van God.

We hebben de ontwikkeling van de Magistrale Missie in pragmatisch termen gezien, waar het zijn voet begon te krijgen op uw wereld. Het is meer een sociale activistenrol dan de Missie van Onderricht. Het is er veel meer om te doen om individuen en groepen van personen te helpen om positieve en constructieve wijzigingen in hun samenlevingen tot stand te brengen die hen zal inschakelen en machtigen om deze duurzaam te maken. Dit jaar heeft een ontwikkeling teweeggebracht van een zeer nauwe werkrelatie tussen mijzelf en Machiventa (Melchisedek), en dit, zoals wij eerder hebben gemeld, kwam tot stand bij de afsluiting van de overeenkomsten tussen Christus Michael, mijzelf, Machiventa (Melchisedek) en de Meest Verhevenen, voor de ontwikkeling van de Magistrale Missie op uw wereld en de missies die later zullen ontstaan.

Onze drie uitvoeringsplannen zijn opgesteld en Machiventa en mijzelf hebben nu de taak gekregen deze plannen uit te voeren, hen te implementeren en te doen respecteren, zodat zij worden vervuld. Alle dingen die we hebben gepland en nu uitvoeren, werken in en met elementen die tegen ons werken, tegen de vrede van uw wereld. Wij weven en laten de ranken groeien van de vrede en de duurzaamheid in de hele wereld. In een tijdperk in de toekomst, wanneer uw culturele groepen veel meer gecoördineerd met elkaar zullen werken, waarin er meer een weideverbreide gemeenschappelijkheid en communicatie zal zijn, zal u kunnen terugblikken en alle elementen over de hele wereld ervaren waar we mee bezig zijn om de Magistrale Missie en de Missie van Onderwijs uit te voeren en te implementeren. U zult deze niet zien, maar u zult ervan bewust worden in de nabije toekomst.

Een onderdeel van de plannen die nu wordt uitgevoerd is de ontwikkeling van meditatiegroepen over de hele wereld, in alle God gecentreerd religies die u kent of niet kent. Het fundament van alles wat we doen, nu en in de toekomst, dat altijd heeft bestaan in de individuele openbaring van de Schepper God aan uzelf, is die relatie geweest tussen God en uzelf. Vroeger was het tussen God en de samenlevingen, nu is het tussen God en ieder van jullie afzonderlijk.

Het wordt tijd voor u om elkaar te ontmoeten in groepen die ondersteuning bieden aan elkaar, groepen waarin u gemeenschappelijke intenties, doeleinden, gevoelens en hartenergieën vindt, gemeenschappen van gelijkgestemde inspanningen. Wij hebben aan deze hier (D.R.) gevraagd om te beginnen met de oprichting van wat men "de Mystieke Cirkel" noemt, waar mystici samenkomen op een plaats en proberen om hun relatie met de aanwezigheid van God in hen te verdiepen, evenals om dit te doen als een gemeenschap. Net zoals u, kan een alleenstaand individu slechts groeien tot op een bepaalde hoogte om inzicht en verdieping van zijn persoonlijkheid in relatie met het goddelijke te bekomen en gaat u de groei waarderen die anderen hebben bereikt door middel van hun strijd om de aanwezigheid van God in zichzelf te leren kennen.

U kunt slechts gedeeltelijk groeien in isolatie, de rest moet gebeuren in uw sociale omgeving, uw sociale relaties. Dit is waar u vergeving kunt uitoefenen en er worden aan herinnerd op hetzelfde moment waar u niet hebt vergeven. Wij hebben hierover vele malen gesproken in het verleden door middel van verschillende leraren. Ook uw mystieke relatie met de aanwezigheid van God binnen uzelf kan alleen worden ontwikkeld tot op zekere hoogte door uzelf, en dan moet u deelnemen aan een groep van gelijkgestemde, gelijkbehartigde, gelijkgedreven individuen in een intentionele groep die regelmatig bijeenkomt om deze activiteit te beoefenen.

Net zoals deze leden van de groep van de Missie van Onderricht hier in Noord Colorado gevraagd werd om samen te komen als een groep en hun gevraagd werd om de aanwezigheid van de Geest te ondersteunen in deze vergaderingplaats alsook de activiteiten van deze zenderontvanger, zo ook zal u worden opgeroepen voor de ondersteuning van de wederzijdse activiteiten in de Mystieke Cirkel, zodat ieder van jullie een veel effectievere omgeving creëert waarin hij de aanwezigheid van God binnen zichzelf kan voelen.

Dit streven is een van de eerste uitvoeringsacties die Christus Michael, Machiventa en mijzelf, en de Meest Verhevenen wereldwijd willen invoeren in jullie wereld. Alle activiteiten van workshops, design teams en werkgroepen en alle andere activiteiten komen op de tweede plaats en verbleken in vergelijking met het belang van uw persoonlijke relatie met de aanwezigheid van God in u. Op de eerste plaats komt de relatie met het Goddelijke, die je altijd zal hebben in uw lange, oneindige weg naar het Paradijs, waar u op dat moment persoonlijk de aanwezigheid van de Schepper zult ervaren, omdat u Erdoor omarmd zult worden in het Paradijs. Al het andere is “doen”. Al het andere zijn activiteiten, die er alleen voor bestaan om uw persoonlijke relatie met het Goddelijke te vergroten, te vullen, te machtigen en te ondersteunen.

Velen onder u hebben al de beginfase van meditatiegroepen beginnen te zien. Soms vormen deze groepen zich zonder te weten waarom ze dat doen en sommigen begrijpen hoe ze onze grotere mondiale inspanningen ondersteunen bij het creëren van miljoenen Mystieke Cirkels om te mediteren en hun relatie met het Goddelijke te ontwikkelen.

In veel opzichten waren de oorspronkelijke Missies van Onderricht, waar u een zendontvangst (T/R) sessie had, met een Hemelse Leraar, deelnemers en een syllabus van lessen, de embryonale staat van een Mystieke Cirkel. Nu, de Mystieke Cirkel is er om u te helpen meer God gecentreerd te worden, om veel meer in gemeenschap met het Goddelijke in uzelf om te gaan. Het is er om u te helpen de aanwezigheid van God in u daadwerkelijk te horen en ermee te spreken. Alles wat u hebt gezien van in het begin is om u in een toestand te brengen, waarbij u openlijk in relatie bent met het Goddelijke, waarbij u zich openlijk in communicatie bevindt met uw Gedachtenrichter of Fragment van God binnen in u van de God die overal aanwezig is.

Deze cirkels zijn niet zozeer een "doen"-groep, als wel een "zijn"-groep. U bent in de groep om meer te worden dan u bent, om de relatie met het Goddelijke in u te ontwikkelen, zodat het meer wordt, zodat uw goddelijke metgezel met u gedurende de dag kan spreken, zodat u leeft in een goddelijke dialoog gedurende elke dag voor de rest van uw leven. Dit is een bewuste, duidelijke directe relatie die in een ontwikkelingsstadium van verdere groei verkeert.

U zult zien dat in deze Mystieke Cirkels sommige individuen zullen komen en gaan terwijl er anderen zullen blijven. Het is geen gemeenschap voor iedereen; velen zijn onvoorbereid voor deze ontwikkeling in hun leven. Deel uitmaken van een Mystieke Cirkel geeft geen speciale status aan iemand, u bent niet bevoorrecht, er zijn geen rechten op om erbij te horen. Dit is een zeer individuele relatie die de cirkel ondersteunt. Het is een omgeving waarvan de bedoeling is om Gods aanwezigheid binnen in u te beoefenen, waar u de stilte in praktijk brengt, waar u een ondersteunende omgeving hebt die u helpt u te verbinden met het Goddelijke in u.

Velen van u mediteren, en dit is geweldig. Uw individuele meditatie is iets dat u zal helpen doorheen uw oneindige opklimmingsloopbaan. Uw individuele tijd van toewijding en liefdevolle betrokkenheid met de aanwezigheid van God in u zal altijd blijven. En ja, u zult samenkomen in groepen in dit leven, het volgende en de volgende levens, om de aanwezigheid van God te versterken en ieder van jullie te ondersteunen. U leeft zeker niet in een perfecte wereld op Urantia, op Aarde. Noch zal uw leven in de toekomst, uw leven na uw dood, perfect zijn. Perfectie wordt u niet toebedeeld totdat u het Paradijs bereikt hebt en de omarming van de Schepper. Tot dan zal er een angst, een drang, een geestelijke druk zijn die u zult voelen om u aan te zetten te groeien, om meer te worden.  Deze Mystieke Cirkels zijn bedoeld om u te ondersteunen en te helpen bij de groei van uw bovenbewuste mentale geest, waar u de lagere niveaus van het Morontia-Leven, het Morontia bestaan, kunt bereiken om te streven naar het beoefenen van het Morontia-mota in uw leven. Wees niet bezorgd over deze niveaus van verwezenlijking. Ze komen niet naar u door middel van angst of zorgen. Zij zullen alleen tot u komen als u in vrede leeft, bij het ervaren van liefde en al zijn bijbehorende eigenschappen van gedrag en gedachten die ondersteuning bieden voor liefde. Deze Mystieke Cirkels hebben de intentie om u te helpen vredig te zijn.

Hoe deze kringen worden georganiseerd is uw verantwoordelijkheid, maar ik zal u vertellen dat uw hemelse leraren en behoeders, die aanwezig zullen zijn, u in die omgeving voor groei zullen helpen. U kunt slechts beperkt gebruik maken van uw mentale geest energie en tot op een zekere hoogte, om u te helpen in de functies van de Mystieke Cirkels. Daarna moet u uw hartenergie gebruiken om de Cirkel en uw relatie met het Goddelijke te steunen. In de hartenergie vindt u de eenheid die u zoekt in uw leven, waar alle aspecten van uzelf integraal zijn, waar er sprake is van eenheid van uw wezen.

Het is een natuurlijke en daarmee gepaard gaande ontwikkeling dat er binnen deze Mystieke Cirkels personen zullen zijn die de drang zullen voelen om te spreken, de drang om te zenden en te ontvangen, om de bewuste helderhorende communicatie te beoefenen die de “Geest” toelaat te spreken door u aan de groep. Dit is een natuurlijke en voor de hand liggende ontwikkeling van deze Cirkels. Het doel van de Cirkels is eerst de kwaliteit van uw band met uw Goddelijke relatie in uzelf te vergroten, te verdiepen en te verbreden. En ten tweede om een groep van bewust helderhorende zenderontvangers individuen te produceren, die uiteindelijk de capaciteit en het vermogen zullen bereiken om de positie van een (helderhorende) zenderontvanger werkgroep te vervullen, binnen de co-creatieve ontwerp- en werkgroepen. Dit is hoe we vooruitgang boeken in de ontwikkeling van de duurzame kenmerken van uw samenlevingen, uw landen, uw wereld, uw gemeenschappen, uw gezin en u als individu. Dit is hoe we beginnen.

Nu, sommigen van u kunnen nieuwsgierig zijn om te weten waarom we het "doen" aspect van de Correctie Tijd hebben begonnen alvorens het "zijn" aspect ervan. Eerst en vooral bent u bewuste, materiële wezens met een kinetische drang om dingen te “doen"; jullie willen graag jullie handen gebruiken; jullie willen graag een verbinding maken tussen handen en geest, jullie gedachten en de anderen, jullie geest en jullie samenlevingen. De beste manier voor ons om u te doen kiezen uit dit grotere programma is om u deel te doen nemen in deze "doen" activiteiten en u dan te helpen om meer te worden dan u bent. Dus het "zijn" aspect is altijd latent aanwezig geweest en een actief onderdeel van uw meditatie en van de voorbereidingen voor deze groepen van de Missie van Onderricht. Nu zijn we betrokken bij het grotere "zijn" aspect van uw gemeenschappen en van uw samenlevingen. Er zijn al "zijn" samenlevingen en "zijn" delen in uw verschillende godsdiensten. Deze zijn geweldig en een enorme steun voor wat we doen. De mystieke tradities gaan eeuwen terug, zelfs duizenden jaren. Nu is de tijd om hen naar voor te brengen als een actief dagelijks deel van uw sociale leven, uw gemeenschap.

Velen van u hebben ook ervaren dat jullie geduwd worden tot actie door jullie leraren en behoeders, waarna deze activiteit stopt en u verschillende stappen achteruit gaat, waarna u dan de andere ontwikkeling van uw werk begint. U zult zien dat dit patroon zich herhaalt in uw leven, individueel en in de gemeenschappen, zowel sociaal als in uw wereld, terwijl wij u eerst vooruit brengen door het "doen" zullen wij daarna de "zijn" aspecten van het werk bewerkstelligen. Deze twee gebieden zijn niet gelijk in de wereld; u bent veel te veel betrokken in de "doen" aspecten van het leven en in het materialisme dat uitgaat van het doen. Het is nu tijd om bewust en opzettelijk uzelf en uw samenlevingen te doen evolueren als "zijn" entiteiten, om meer en dieper in de ontwikkeling van uw individuele persoonlijkheden en de sociale persoonlijkheid van uw culturen betrokken te raken. U zult ook ondervinden dat onze inspanningen om u te brengen in de "zijn" sfeer lange termijn acties zijn omdat dit het fundament is van de overeenstemming van elk individu in elke samenleving en elk individu in uw wereld en uw wereldwijde beschaving. Deze overeenstemming is van cruciaal belang om het Vaderschap-Moederschap te begrijpen van alle individuen. Vervolgens kunt u beginnen het concept van de Broederschap van de Mensheid langzaam te integreren.

Ik moet u nogmaals waarschuwen over het ontwikkelen van vooroordelen over uw lidmaatschap van deze meditatiegroepen, deze Mystieke Cirkels. U zult meditatiegroepen beginnen te vinden die spontaan ontstaan in de wereld, lokaal en wereldwijd. Breng degenen die in eenvoudiger bewoordingen beginnen niet in diskrediet. Wij roepen u op om hen te helpen als hun grote broers, hun grote zusters, hun tantes of ooms bij het ontwikkelen van hun vaardigheden voor het verdiepen van de kwaliteit van hun relatie met het Goddelijke in zich. Arrogantie, neerbuigendheid, "beter dan" of "minder dan" attitudes zullen echt aantonen dat u niet gereed bent voor wat er komt en niet gereed bent om alles van uzelf te leveren aan deze Goddelijke relatie en u zult meer moeite hebben om van dienst te zijn aan Christus Michael, mezelf (Monjoronson), Machiventa (Melchisedek) en de Meest Verhevenen. U zult zien dat u werk te doen hebt want dit is de aard van uw opklimmende reis, maar wanneer u de anderen betuttelt, wanneer u uzelf als de eerste wil plaatsen, zult u laatste zijn, zoals u zo goed weet.

Ik sta nu open voor vragen, eerst onmiddellijk over dit onderwerp, en wanneer deze zijn verlopen, bent u van harte welkom om andere vragen te stellen. Laten we beginnen met de meest directe vragen a.u.b.

STUDENT: Monjoronson, dit is de eerste keer dat ik van u of een van de andere hemelse leerkrachten het gebruik van de term "Mystiek" heb gehoord. Wat bevat dit allemaal?


MONJORONSON: Een mysticus is een persoon die meer zoekt dan wat zijn godsdienst hem kan geven. Religies kunnen u opvoeden, u leren en helpen de relatie tussen uzelf en de godsdienstpraktijk op een eerbiedige manier te bereiken, particulier of in gemeenschap met anderen. De mysticus is de persoon die meer dan een sociale of religieuze relatie wil hebben, hij wil een persoonlijke, onmiddellijke en intieme relatie hebben met de aanwezigheid van God in hem. De praktiserende mysticus is iemand die de aanwezigheid van God in zichzelf KENT (en gelieve dat in hoofd letters te zetten). De praktiserende mysticus WEET dat dit een vermogen is binnen zichzelf en bij iedereen.

De meer volwassen mysticus heeft een operationeel bestaand gesprek met het Goddelijke. Hij is bekwaam om een gesprek te voeren met zijn Gedachtenrichter (=Fragment van God), met zijn Mystieke Leider, met de aanwezigheid van God in hem. Te spreken en te worden gehoord; te horen en te begrijpen. Dit is niet boven uw petje. Jawel, het Urantia Boek zegt dat velen van u zullen verward zijn als ze deze stem horen en wij geven u één eenvoudige richtlijn om u te helpen bij het begrijpen van deze communicatie. Velen van u zullen hun hemelse leraar horen spreken en denken dat het hun Fragment van God is. Wij vertellen jullie dit: maak u niet ongerust of bezorgd hierover omdat u uiteindelijk het verschil zult kunnen onderscheiden tussen deze persoonlijkheden en de aanwezigheid van God in u.

Er is één eenvoudige regel om te onderscheiden, die u zal helpen om enorm vooruit te gaan in deze operationele relatie en dat is het volgende: als u de stem tot u hoort spreken, accepteer het op dat moment.  Als u op dat moment dit moest ontkennen, zeggende "Oh, dit kan God niet zijn, dit kan mijn Gedachtenrichter of Fragment van God niet zijn, dit kan mijn Beschermengel niet zijn, want ik ben dit onwaardig", dan mijn vrienden zal u niet kunnen horen. U zult effectief deze communicatieverbinding afsnijden als gevolg van uw ontkenning en gebrek aan waardigheidsgevoel.

Wij vragen u om dit te doen: luister en dialoog met dat wezen en maak het onderscheid later. De eerste vraag van het onderscheidingsvermogen is deze: heeft de verklaring van het geestelijk wezen geleid naar de integratie of de scheiding tussen u en God? Deze primaire onderscheidingsvraag is gebaseerd op de primaire plicht van alle Geestelijke Wezens van het Licht: het brengen van eenheid, heelheid en integriteit aan het universum. Al het werk van de enorme Hiërarchie van Licht van de Schepper is om dit “ene” van alle tijden te helpen bereiken.

{P.S.: Een onderbreking van lange duur deed zich voor, die interfereerde met het proces van zenden en ontvangen, dus Daniel vroeg een pauze. De bandopnemer werd stilgelegd gedurende deze tijd en Daniel vergat het terug in gang te zetten voor de rest van de vraag- en antwoordsessie.}
EINDE.

Voor de definities van de woorden in het blauw gelieve te gaan naar Het Urantia Boek op:
http://www.urantia.org/nl