Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=2728
Nebadonia082403NorthIdaho-Michael-Solonia_Expectations
D-Nebadonia, Solonia, Michael – VERWACHTINGEN – 24Aug2003 – North Idaho
North Idaho Teaching Mission Group, Coeur d"Alene
Leraren: Solonia, Nebadonia, ( Christus) Michael.
Onderwerpen:

  • -    Verwachtingen
  • -    Wij zijn verwikkeld met uw Ziel
  • -    Neem nog een andere stap met Mij.

24 augustus 2003 – (Christus) Michael’s Geboorteviering
T/R (verzender/ontvanger): Daniel--Jonathan--Mark
Vertaling door Wivine Smets, Michel Ardoullie

* Solonia (Daniel TR): Laat ons vandaag spreken over verwachtingen. Dit is uw zuster Solonia.

Aan ieder van u werd er één of meermaals verteld dat uw verwachtingen te hoog waren. Als u niet slaagt, verlaag uw verwachtingen. Ik zal u echter vertellen dat als het lijkt alsof u teveel verwacht, u eigenlijk uw verwachtingen nog moet verhogen. U moet meer verwachten. Het gaat hier niet om de verwachting van materiële dingen, maar verplaats eerder uw verwachtingen naar het niveau van de spirituele verwachting. (Op dit gebied) kunnen uw verwachtingen nooit te hoog zijn.

Wanneer u de uitwerking van De Vader verwacht, verwacht dan het grootste, het beste. Verplaats uw verwachtingen naar het geestelijke rijk en verhoog ze tot uw hoogste vermogen. Verwacht de wil van De Vader. Verwacht goedheid, en u kunt er zeker van zijn dat u de wil van De Vader zult ontvangen. Herinnert u alleen dat onze Vader van u houdt, precies voor wie u bent en dat Hij ieder van u individueel begeleidt.

Houd uw hoogste verwachtingen alleen voor uzelf. Tracht niet hoge verwachtingen te hebben voor anderen, maar laat uw hoge verwachtingen zien door uw voorbeeld. Laat uw geloof voor u uitschijnen als een licht, en laat anderen zien dat uw verwachtingen vruchten afwerpen. Zij kunnen dan beginnen te bouwen op hun eigen hogere en meer spirituele verwachtingen. Verwachtingen op het materiële niveau zijn bestemd voor teleurstelling op de een of andere wijze. Dit is inderdaad hoe het zou horen, daar er velen zijn die door de crash van hun materiële verwachtingen, beginnen over te schakelen naar het geestelijke. Wanneer u waarheid, schoonheid, goedheid en liefde verwacht bent u een straat verwijderd van hun vrijlating. Wanneer uw verwachtingen hoog in geest zijn dan zal uw optimisme aantrekken, uw geloof schijnen en u zult uw liefde uitstralen. Plaats voor uw eigen de hoogste spirituele doelen. Verwacht dat uw hoogste goed zal worden uitgevoerd volgens de Wil van en met de hulp van De Vader in uzelf. U zult als een vuurtoren zijn in de mist. U zult enkel door uw houding begeleiden. De woorden zijn onbelangrijk. De ware woorden komen zonder gedachte, net zoals in deze transmissie, van ons aan u. Breng liefde over, bezorg hoop, bezorg geloof aan allen die om je heen zijn, gewoon door de eeuwige hoop te zijn, van opgebouwd geloof en in de volmaakte Liefde van De Vader.

Stel uw verwachtingen in op hun hoogste, mijn dierbaren, en laat hen toe zich te ontvouwen op uw pad. Stel ze alleen op voor uzelf, en u zult werkelijk beloond worden.

Nebadonia (T/R Jonathan): Welkom in het heiligdom van (Christus) Michael in de tempel van uw hart. Ik ben Moeder Nebadonia. Ik omhels u.

Mijn lieve dochter Solonia, de stem in de tuin, heeft haar toewijding en liefde aangetoond voor deze kleine maar spectaculaire wereld. Ze heeft nooit haar verwachtingen verlaagd voor wat deze wereld kan worden en wat deze wereld zal worden. U wordt aangeduid als een opmerkenswaardige planeet door allen die Nebadon bewonen, want u bent een van de weinige plaatsen waarop (Christus) Michael zich heeft ingezet in de Allerhoogste ervaring van het leven in opgang. Velen—eigenlijk voor die kwestie, allen--die zich bewust waren van de betekenis van Zijn Missies hebben gepauzeerd om de Wijsheid van het Goddelijke te aanbidden zoals het werkt in het leven van wezens. De demonstratie van de zelfschenkingen van (Christus) Michael leren iedereen, die deze levens waarnemen, dat u niets leert van de aard van de Hemelse Vader door preken of decreten. U leert door middel van engagement. U leert als u idealen bereikt. U leert zelfs wanneer u faalt.

Terwijl Michael de waardering en het ontzag ontvangt dat ieder schepsel Hem terecht betoont, zal Mijn Gemaal u eeuwig en altijd aanmoedigen om u in te zetten in de acties die u toont. Deze zijn niet uniek aan de Schepper Zoon. Zijn methode van leven kan volledig uw methode van leven worden.

Terwijl Hij onder de Melchizedeks leefde toonde Hij hetzelfde aan en sindsdien heeft Hij elke Melchizedek aangemoedigd. Zelfs zij hebben geleerd om het belang te erkennen van die ene Melchizedek die onder hen liep. Zoals u doet door u voortdurend te laten inspireren door de manier waarop hij het menselijk leven op Urantia benaderd heeft. Waar u ook heen gaat neemt u deze tempel van aanbidding mee. Gelijk welke keuze u maakt, u zult die vanuit het altaar van uw hart maken. U bent vandaag zover gegroeid dat u de eeuwigdurende aanwezigheid erkent van Mezelf en de Michael Zoon. U weet dat uw relatie ononderbroken is, dat nood en ongemak slechts schaduwen zijn die geen enkel brekingseffect op onze band met u kunnen hebben. Elke plaats waar uw stappen u brengen in uw levenswandel werkt aan dit heiligdom. Laat het koor toe gezongen te worden. Steek de kaarsen aan van de Goddelijke Helderheid en verwelkom al uw broers en zusters in verbondenheid. Wij zijn verwikkeld met uw ziel en met uw wezen.

(Christus) Michael (T/R Mark): Zoals Mijn Geliefde Partner u zo welsprekend uitgedrukt heeft, blijft uw spirituele tempel intact en ondoordringbaar voor aanvallen van buitenaf. Dit is uw veiligheid die u met u meeneemt in uw eeuwige geestelijke carrière. Onze vertrouwde Solonia heeft u vandaag eveneens verteld, dat het verheffen van uw verwachtingen u oplift, u hoger doet rijzen.

Vandaag ben ik hier om aan elk van u te vragen nog een stap te nemen met Mij terwijl u Mij volgt. In deze stap wordt er van u vereist dat u uw bereik uitbreidt om een nieuw arena te omvatten waarin wij zullen functioneren. In deze nieuwe arena brengt u uw persoonlijke geestelijke tempel mee. U bent daar zonder kwestie veilig en beveiligd. De stap die ieder van u moet beslissen te nemen, is eens te meer deze nieuwe reeks van indirecte werkelijkheid aan te nemen zoals een kind, nogmaals, niet als onwetenden of als onervaren personen, maar eerder met een open gemoed en het vertrouwen dat een kind vertoont als de ouder zegt, "Wandel op deze manier." Kinderen hebben het vertrouwen dat de ouder hen niet zal misleiden en daarom zullen ze zich volledig investeren in de richting die hun aangewezen wordt.

Ik vraag u om deze nieuwe richting in jullie leven te volgen die uw verwachtingen zal toelaten om verhoogd te worden van het niveau van ideeën tot in het rijk van de idealen.

Alle stervelingen zijn geconditioneerd door hun omgeving, hun milieu en hun leidingen. U hebt allemaal in deze kamer aangetoond dat u het vermogen bezit om af te stappen van de sterfelijke norm en zelfs deze huidige mededeling te accepteren. Uw volgende uitdaging, gelegenheid, horizon, voorrecht, is om Mij te volgen in het volgende rijk waar elk van u zich kan ontdoen van de beperkte reikwijdte van uw verwachtingen.

Elk van u is vertrouwd met het werkelijkheidsgebied om zich heen en kan nauwkeurig, in deze arena, de meest waarschijnlijke uitkomst bepalen van een bepaald scenario of van een actierichting. Ik verzoek u nu om deze gedachten achter u te laten. In deze nieuwe werkingsarena zullen we eerder streven naar de idealen van wat kan zijn, in tegenstelling tot de meest waarschijnlijke uitkomst van wat zou zijn. Ieder van u kan zich afvragen, "hoe word ik als dit kind? Hoe kan ik mij ontdoen van verwachtingen afkomstig van een dergelijk beperkt rijk, zodat ik mijn perspectief zou kunnen verbreden en mijn inzicht verhogen?"

En ik zeg u nu is het simpel "volg Mij". Ik leid de weg naar het rijk van nieuwe idealen, het is gewoon de Wil van De Vader meer manifest maken en meer reëel in uw leven en op uw wereld. Deze verandering gebeurt vanaf de bodem naar boven evenals van boven naar beneden. Daarom is dit uw kans om uzelf toe te laten deel te nemen aan deze resolutie en een actieve rolspeler en deelnemer te worden aan deze ontplooiing. Zodus zeg ik aan elk van u dat als u Mij volgt er van u een verbreding van uw interpretaties verwacht wordt, de bereidheid om te accepteren dat zelfs de hoogste idealen deel kunnen uitmaken van uw werkelijkheid, dat de beperkingen die u bekend zijn, in de reikwijdte van uw begrip, geen echte beperkingen zijn, als het over de Wil van De Vader gaat. Daarom wees als een kind in uw aanvaarding. Oefen de spier van het Geloof in uw vertrouwen, om het uithoudingsvermogen uit te bouwen, dat nodig is om op te treden in Geloof, zelfs terwijl u de sterfelijke onzekerheid nog ondergaat.

Boven alles moeten we vreugdevol zijn, we moeten vreugde brengen in dit alles. Het is de hoeksteen van deze nieuwe fase. We moeten aan allen rondom ons onze vreugde en ons geluk uitspreken, dat we eenvoudig deel kunnen nemen aan deze ontplooiing, aan dit goddelijk proces dat elk van ons omvat.

Ik ben blij te zien hoe u zich hier verzameld hebt, in een dergelijke oprechtheid en vreugde, met zulk een bereidheid om zich bezig te houden met deze zaken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van u zal opstijgen om de uitdaging te accepteren van elke nieuwe stap en fase van deze ontplooiing, zoals het u zal worden voorgelegd. U bent gegroeid in het vertrouwen dat deze fasen niet schadelijk zijn en geen afbreuk doen aan uw lichtwerk. Daarom, oefen dit vertrouwen, zodat elke nieuwe fase begroet wordt met een vrolijke anticipatie. Dit, mijn kinderen, is de wijze hoe ik u groet, met vrolijke anticipatie. Neem elk mijn vrede en mijn liefde aan, wikkel het rond u als een hemels deken en laat het u geruststellen terwijl u het pad en, zonder twijfel, Mij volgt.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek