Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1553
NEBADONIA Dark Times Are Coming To This World--  – MAY 10, 2004 - CCC
Dutch: - Nebadonia – Er Gaan Donkere Tijden Over Deze Wereld Komen – 10/05/2004 – CCC.

[Archive Short Title]
D-Nebadonia-Er Gaan Donkere Tijden Komen-10May04-CCC

Groep: CENTER FOR CHRIST CONSCIOUSNESS
Plaats: LARKSPUR, CA 
Leraar: DE MOEDER-GEEST NEBADONIA – 10 mei 2004
Onderwerp: Er komen donkere tijden over deze wereld.
Vertaling door Wivine Smets, Michel Ardoullie

Gebed: Moeder en Vader, we komen in uw aanwezigheid om uw genezing te ontvangen in ons bewustzijn en ons lichaam. Herstructureer ons op die wijze waarvan u weet dat ze is voor ons hoogste goed. Wij staan open om u te ontvangen. Wij doen dit met geloof en met oprechtheid en de vreugde uw kinderen te zijn. En wij danken u voor alles wat u voor ons doet en in ons, want het is allemaal een gegeven van uw liefde. Amen.

Mijn geliefde kinderen, dit is Nebadonia die u groet. Mijn armen zijn wijd open om u te ontvangen. Presenteert u zelf voor je moeder, zodat ik mijn omarming in u beter kan verdiepen zodat u meer van mij zult waarnemen en opdat ik mijn eeuwige overvloedige liefde rondom u en in u kan inprenten.  Voel uw verlangen voor uw Moeder, mijn zonen. Laat mij toe meer van mezelf in u te brengen. (Pauze)

Donkere tijden komen naar deze wereld en u zult elke kruimel van mijn liefde nodig hebben om u evenwichtig te houden als u de wereld voor u zult zien afbrokkelen. Maar hebt goede moed en weest vreugdevol want dit is een louter onbelangrijk voorbijgaan van de oude schaduw van het verleden terwijl de nieuwe fundering van uw Vader uit de as omhoog stijgt. Zult u zich daarvan bewust blijven gedurende deze tijd of zal uw bewustzijn zwichten voor de angst mentaliteit die overal om u heen zwaait? Ik vraag u nu om geconcentreerd te blijven binnenin. Stelt u zelf deze vraag terwijl ik meer van mijn aanwezigheid in uw wezen zal bewegen. (Pauze)

Mijn moederlijke hand zal u begeleiden bij deze overgangsperiode van planetaire groei en wijzigingen. En het is mijn wens dat u leert tot mij komen van moment tot moment om mijn liefde te ontvangen om u te stabiliseren gedurende deze overgangsperiode. Jullie hebben allemaal veel steun gekregen en ik heb veel helpers ter uwer beschikking om hieraan deel te nemen zodat u op elk gewenst moment een dieper niveau van vrede, vreugde en inzicht ingefluisterd krijgt om u sterk en vergeestelijkt te houden, zeker terwijl u omgaat met uw minder bewuste broeders.

Laat mij toe deze avond om meer van uw Vader in u te zaaien. Daar wij u hebben meegenomen in een wereld van medelijden, begrip en vergeving, is dit een onderdeel van uw opleiding en ervaring zodat u een uitvalsbasis hebt om uit te putten. Wij vragen u dit te gebruiken vanaf nu elke dag, elk moment, als je kunt, om sterk te blijven in uw Vader. Laat toe dat deze indruk zich in u verdiept. Vraag om de volheid te ontvangen van mijn liefde zodat die zich codeert in uw cellen, u wijzigt, zich een weg baant voor de nieuwe stichting van (Christus) Michaels waarheid, licht, goedheid en schoonheid plaats makend voor alles dat zeer gunstig en transformerend is. (Pauze)

Elke molecuul van je wezen moet worden gebaad in mijn licht. Snakt naar dit, mijn kinderen. Nodigt de diepere opening uit van uw wezen om mijn imprint te ontvangen zodat er een nieuwe, diepe creatieve uitstorting van mijn liefde binnen in u nagalmt. Hunkert ernaar, dit is uw voeding. U bent hiervan zo beroofd op een uiterst basisniveau. Snak naar dit, mijn zonen, terwijl ik u blijf voeden. (Pauze)

Diep begraven in de lagen van uw evolutionaire cultuur ligt het geplande doel van uw persoonlijkheid, de reden waarom u in het bestaan werd gebracht. Vraag dat dit doel naar de oppervlakte van uw bewustzijn opstijgt. (Pauze)

De pijn van de evolutionaire strijd die zich heeft uitgespeeld op deze wereld is geen indicator of wegwijzer van uw wezen. Het is een masker; het heeft een zekere mate van bescherming binnen uw psyche gebracht om met de problemen te kunnen omgaan zonder dat ze u emotioneel zouden verwoesten. Daarbuiten ligt je ware ziel. Uw Vader en ik zijn hier om u te bevrijden van zo veel pijn en angst van uw emotionele repressie, deze lang gekoesterde onjuiste overtuigingen. Voel uw wens dat uw ware opzettelijke doel verlicht wordt in uw bewustzijn en diep in uw hart. U moet niet langer meer worden beschermd tegen het zien van uw eigen zoals u werkelijk bent. Hunkert hiernaar, mijn kinderen, dit is jullie Goddelijk geboorterecht om te weten wie u bent. (Pauze)

Uw Vader heeft u geschapen naar zijn beeld. Ik ben het Levensbrood dat zich door u beweegt en ik creëer meer ruimte in u zodat zijn wezen u kan herformuleren.  Kom tot Hem nu, presenteer u zelf voor Hem; ontvang, ontvang Hem. Vraag dat de volheid van zijn wezen door u heen loopt, diep in u. Hij zal alles vernieuwen in u; u hoeft het alleen maar te vragen. Ontvang uw Vader. (Pauze)

Lokaliseer nu een bepaald gebied in je wezen waarvan u wenst dat Hij het geneest. Sta naakt vóór Hem in je oprechtheid, in uw nederigheid als een klein kind, met een onschuldig vertrouwen. Wanneer u in deze toestand bent, nodig Hem gewoon uit op die plaats die zijn aanraking nodig heeft. (Pauze)

Hoe meer u zich aan ons presenteert op deze manier hoe meer u onze liefde zult ontvangen, ons Wezen, de essentie van het zuiverste licht dat alles in u transformeert. Wij hebben u gezegd: hoe mooi wilt u worden? De keuze is aan u. En dit is ons geschenk: u te leren tot ons komen in geloof en gewoon onze liefde ontvangen.

Denk niet aan uw dagelijkse strijd; denk slechts aan ons en hoe wij ernaar verlangen om onszelf met u te delen, onze prachtige kinderen. Er is geen grens aan wat u kunt ontvangen van ons, het wordt slechts beperkt door u en de afleidingen van uw dagelijks leven. Dus in deze tijden, wanneer u zichzelf aan ons voorlegt, besef dat u zult veranderen. En hoewel uw groei langzamer zal verlopen dan u zou wensen, het is toch gestaag en opbouwend. Het enige dat wij vragen is dat u niet vergeet om elke dag tot ons te komen om te ontvangen.

Ik zal even pauzeren nu en uw vragen beantwoorden als u klaar bent om te spreken.

Student: Moeder, is het mogelijk om een beetje meer over de donkere tijden uit te leggen waar u het over had? Of is het iets dat we moeten doormaken en op het geloof afgaan? Ik werd opgevoed in een religie die sprak over het einde van de wereld als een absolute chaos en catastrofen en in mijn verlichte staat ondervind ik dat dit beeld blijft. Ik zou mij daarvan willen ontdoen. En ook dank u, dank u voor alle giften die u ons hebt gegeven. Ik waardeer dit echt.

Nebadonia: C, mijn zoon, de duisternis, die hier nog steeds op deze wereld is, zal hier nog een hele tijd zijn. Hoe gaat u weten dat dit een indicatie is van hoe duister deze periode zal zijn? Zult u dit bezien door de ogen van angst of gaat u dit bekijken door de ogen van een vreugdevolle viering van het oude dat volledig omarmd wordt door de nieuwe wijze?  Ziet u commotie? Ja. Zult u onrust zien in de mensenzielen? Ja. De duisternis die u waarneemt is slechts een indicator van welbepaalde ideeën die u in uw hart houdt. Als u dit als een tijd van vreugdevolle viering kon zien, zou u dan het gevoel hebben dat deze overgangstijd voor u gemakkelijker zou zijn?

Student: Ja, inderdaad en ik vind ook dat het een soort vreugdevolle viering is in mijn eigen leven en ook in de wereld. Het zijn gewoon deze oude beelden waarin ik van tijd tot tijd ondergedompeld word en ik wil mij daarvan ontdoen omdat ik denk dat ze niet kloppen. Ik geniet veel meer van de vrijheid die ik nu heb ten opzichte van de oude wijze.

Nebadonia: U kunt ze misschien nog steeds zien als duistere tijden en toch het gevoel van vreugde hebben door hen toe te staan gekend en gezien te worden voor wat ze zijn, namelijk overgangsschaduwen van het oude die bezwijken voor de Waarheid van uw Vader die nu de planeet omcirkeld?  Zou u bekwaam kunnen zijn om het te zien vanuit dit perspectief?

Student: Het lukt me al een beetje. Ik denk dat het al bezig is met de veranderingen die zich speciaal in dit land hebben voorgedaan.

Nebadonia: Wanneer u door ogen van angst kijkt, roep mij gewoon en vraag mij u te voeden met de waarheid. Ik zal een vreugdevol feestelijke bewustzijn brengen in je wezen dat je meer hoop zal geven, meer kracht en meer moed om u op het pad van geloof te houden.

Student: Dank u, Moeder. Ik zal dit doen.

Nebadonia: Wees in mijn vrede, mijn dierbare.

Student: Het lijkt erop dat mijn leven zich meer in de richting van direct onderwijs beweegt. Ik had zo het idee om naar een integraal onderwijs werk te gaan van het Urantia Boek en de traditionele religies. Ik vroeg mij af of u enige suggesties of opmerkingen had om met mij te delen.

Nebadonia: D., mijn zoon, wat is uw gedacht over wat een lichtbaken op deze planeet is?

Student: Iemand die de ervaring beleeft van diegene die de IK BEN is, waarvan ik geloof dat alles is wat is, uw centrale boodschap.

Nebadonia: Hebt u het gevoel dat het belangrijker is om te onderwijzen of om de mensen ten volle in de ervaring te brengen van dit licht van de IK BEN aanwezigheid?

Student: Ik denk zeker en vast niet dat ik iets kan onderwijzen. Ik ben gewoon een instrument van die ervaring in elke situatie of ik probeer om in die ervaring te zijn en het met iedereen te delen. Ik denk eigenlijk dat het is als een instrument zijn van de Heilige Geest in elke situatie.

Nebadonia: Zou u het overwegen dat, in uw wens om uw broers en zussen te onderwijzen, hen een directe Vader ervaring bezorgen een waardevolle instructie is?

Student: Absoluut, op de een of andere manier vanuit mijn perceptie is dat het vinden waar een persoon staat op conceptueel gebied en hem te leiden voorbij eender welk concept in een directe ervaring met de Oneindige Vader die de lacunes in alle concepten vult.

Nebadonia: En, dat is één benadering. Echter, als een instrument van uw Vader en Mij, nodigen wij u nu uit om te leren hoe je een persoon op meer directe wijze in die ervaring kunt brengen, zonder het intellect aan te spreken, zonder in te gaan op een conceptueel raamwerk, en alleen maar een kanaal te zijn voor ons om die persoon naar het volgende niveau te brengen, waar hun Vader-Fragmenten hun bewustzijn verder kunnen verlichten. Als dit een richting is die u zou willen nemen, vraag ons gewoon, in uw momenten van “stilte”, de informatie die u nodig hebt om een persoon te helpen leiden naar het beleven van een directe ervaring wanneer u voor het eerst met hem omgaat.

Er zijn vele manieren waarop dit met een persoon kan gebeuren. En het is aan u om zich te blijven herinneren dat dit het belangrijkste onderdeel van spirituele groei is. Daar iedere persoon bepaalde referentie kaders heeft van goddelijkheid of geestelijkheid, is het ook niet uw taak om aan het concept te gaan werken, maar eerder om te weten te komen hoe u de verlangens van de ziel van die persoon gaat aanboren en haar te leiden tot een directe ervaring. Dit is wat onze kinderen nodig hebben. Dit is wat zo zeer heeft ontbroken op deze wereld.

En u als lichtdragers van de waarheid, u staat nu in een zeer voordelige positie om een directe ervaring te bezorgen aan onze kinderen. U hoeft het alleen te vragen voor elke persoon die u wordt gepresenteerd en zeggen: "Moeder en Vader, dit is uw kind. Open mij zodat ik hun wezen kan vullen met de omvang van uw liefde, zodat ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben om te groeien. " En het zal u gegeven worden telkens en iedere keer als u niet vergeet het te vragen. Hebt u opmerkingen of vragen hierover, mijn zoon?

Student: Neen, dat klinkt erg mooi. Het is uitstekend. (Andere commentaar is te zwak om te horen).

Nebadonia: En het zal u gegeven worden en u zult grote vreugde beleven door de ouders naar uw broers en zussen te brengen. Wees in mijn vrede, mijn zoon.

Student: Lieve Moeder, nogmaals mijn hart is bijna te vol om te spreken. Ik wil dank u zeggen. Dank u voor de leerkrachten. Dank u voor deze constante verzekering van uw aanwezigheid. Het is goed om u in mij te voelen. En ik kan niet uitdrukken hoe het voelt om mijn lieve vriend Welmek in mij te hebben die mijn hand leidt.

Nebadonia: Mijn zoon, u bent gewoon van de ervaring aan het genieten van bemind te worden en er is zo veel meer dat op u wacht. Het enige dat wij u vragen is dat u in deze tijd hiervan vervuld wordt, terwijl wij meer van onszelf in u inprenten. En wees in mijn vrede.

Student: Moeder, ik wil mijn dankbaarheid betonen omde eer te hebben dat C en haar twee jongens met mij leven omdat het heelal weet dat dit een positieve, liefdevolle en zorgzame omgeving voor ons allemaal zal zijn. Het is heel interessant geweest de afgelopen twee weken — de uitdagingen, de openingen, de groei en het loslaten van het controleren van mijn omgeving. Hoe meer ik probeerde om alles te controleren en te manipuleren, hoe minder verbonden ik mij voelde en hoe minder gelukkig.  Dat is niet wie ik ben. Dat helpt hen helemaal niet. Dus wat ik heb meegemaakt en de vraag die ik mij stelde om mij te willen verbinden met God, met Waarheid: het is allemaal prima en speciaal om zich een rustige omgeving te creëren en muziek en kaarsen te hebben en te mediteren in die ervaring, maar de echte sleutel is, die verbinding te krijgen te midden van een uitdaging, chaos en onrust in iemands leven. Omdat ik deze stappen heb genomen is de omgeving veranderd in ons huishouden en dingen zijn zich aan het openen en verplaatsen. In slechts twee weken. Dank u voor deze ervaringen, en mijn nabijheid en eenheid met de Schepper van alles.

Nebadonia: U herinnert zich de woorden die u hebt uitgesproken om het zuiverste voertuig van de liefde van onze Vader te worden, of niet? (Ja, doe ik.) En herinnert u ook de vele lessen over hoe een uitdaging de meest stimulerende omgeving voor groei en geestelijk denken is. Dus, mijn zoon, nu dat u een deel van uw droom vervuld hebt, was het al die moeite waard die u erin hebt gestoken?

Student: Ja, het was. Er is een kwaliteit van zijn dat rijkdom is. Er bestaan geen woorden voor. Ik weet dat er zoveel meer is.

Nebadonia: En nu beleeft u het, u vertegenwoordigt het en u zaait de zaden voor een grotere groei van liefde in uw huis. Dit zal u in overvloed meerdere zegeningen geven en u zult daar telkens de weerslag van zien in uw leven. Dit komt allemaal omdat u zich de moeite hebt getroost. En wees in mijn vrede, mijn zoon.

Student: Ik herinner me altijd één ding dat werd gezegd in een van de transmissies, die me gaande houdt: “God is slechts een gedachte verwijderd”. Dat is mijn vrede.

Nebadonia: En zo is het.

Student: Dierbare Nebadonia, dank u voor de verbeteringen in mijn fysieke en mentale gezondheid, daar ik klaar wil zijn voor mijn transmissies en reizen in de nabije toekomst. Graag had ik een algemeen advies gekregen.

Nebadonia: V., mijn zoon, blijf dicht bij mij. Vraag om mij iedere dag te voelen, zelfs bij iedere ademhaling: laat dat een herinnering wezen van mijn aanwezigheid binnen in u. Open je hart voor het ontvangen van de volheid van de Vader en laat zijn wegen een nieuwe vibratie binnen in u opwekken en een nieuwe charme van zijn genadige goedheid. Sta toe dat die plaatsen binnen u, die nog niet vergeestelijkt zijn, bewogen worden tot de nieuwe wijze in Zijn licht van de Waarheid. Open uzelf vollediger en dan kunt u de volheid van onze aanwezigheid ontvangen. Wij zullen u van binnen krachtig bewegen. Wees altijd bewust van iedere kwaliteit van uw denken, en vraag, wanneer u niet volledig in eenheid bent met ons, dat de nieuwe manier, de nieuwe waarheid en de maximale liefde overschaduwt wat in uw bewustzijn is. Hebt u nu nog vragen, mijn zoon, over wat wij u aan het begeleiden zijn om te bereiken?

Student: Wat is het verschil tussen uw liefde en die van (Christus) Michael? Het is een beetje moeilijk om te onderscheiden. Daar wou ik naar vragen.

Nebadonia: Wanneer u naar mij vraagt, vraag dat u bewust wordt van de liefde van een moeder die uw hart raakt. Zoals u hetzelfde doet als u zich op uw Vader concentreert, laat het zo zijn in uw hart. Langzaamaan zult u beginnen te onderscheiden. In het begin zal het enigszins onpraktisch zijn voor u om te onderscheiden. Ik zou zeggen dat als u probeert te onderscheiden u niet noodzakelijkerwijs iets zal merken. Het onderscheidingsvermogen zal komen in de tijd en het zal meer naadloos en gemakkelijker uitgedrukt worden en u zult de vaardigheden krijgen om te weten hoe deze kwaliteit van naadloosheid te gebruiken bij het doorsturen van zowel de Moeder- als de Vaderliefde. Want er zullen tijden zijn wanneer u de Moeder touch nodig hebt in een situatie met uw broeders en er zullen tijden zijn wanneer u de Vaderliefde zult nodig hebben. Focus nu op onze relatie. Langzaamaan zullen deze niveaus van onderscheidingsvermogen duidelijker worden in uw bewustzijn. Begrijpt u, mijn zoon?

Student: Ik denk het. Dank u zeer.

Nebadonia: …..En wees in Mijn Vrede, mijn geliefde zoon.

Student: Moeder, ik heb een vraag. Ik heb een zeer dierbare vriend die u heel intiem kent, maar die aarzelt om het hele project van de Onderwijs Missie aan te bevelen en hij heeft het gevoel dat een transmissie misschien zou kunnen leiden tot een soort afhankelijkheid die ons eigen vermogen zou kunnen schaden om met u en Michael rechtstreeks in contact te komen voor onszelf. Dit is ook één van mijn bezorgdheden omdat ik aan geen prachtiger geschenk kan denken dan te ontvangen en door te geven aan iemand anders door zelf de geestelijke waarheid te verzenden. In mijn eigen hart heb ik geen voorbehoud hierover, maar ik ben niet zeker hoe ik deze persoon kan helpen met zijn voorbehoud hieromtrent.

Nebadonia: J, mijn zoon, velen zullen twijfelen over de mogelijkheid die wij hebben, als uw Geestelijke Ouders en Geestelijke leraren, in het communiceren op deze zeer directe manier met u, mensen. Dit gaat ver buiten de normale dag dagelijkse levenservaring die de meeste mensen tegenkomen. En zelfs degenen die zich op een robuust spiritueel pad bevinden kunnen het moeilijk begrijpen dat alle hulp, die beschikbaar is voor een individu, er is voor hun hoogste goed. En in plaats dat het zou leiden tot een zekere mate van afhankelijkheid, zal het zeer harmonieus in concert werken wanneer ze ervoor kiezen een leraar of een serafijn te gebruiken of eender welke middel dat ze kiezen.

Maar mensen hebben veel ingebakken vooroordelen en arresten die ze op bepaalde paden van groei plaatsen. Het is niet aan u om een andere persoon te proberen te overtuigen. Laat hen toe om te staan waar ze zijn. Deel gewoon uw waarheid met hen, zo eenvoudig en zo oprecht als u kunt. Sta de zaden die u hebt gepland de tijd toe die nodig is om te groeien in het bewustzijn van dit individu. In uw pogingen om uw ervaringen aan te bieden, spreek alleen over hoe deze ervaring u heeft veranderd en hoe het uw Gods bewustzijn gevoel heeft vergroot. U zult veel meer zaden planten op deze manier en laat het dan gewoon zo. Zegen deze persoon voor het pad waar hij of zij zich op bevindt en vraag dat de Wil van de Vader in het leven van deze persoon overheerst. Dat is alles wat u hoeft te doen, mijn zoon.

Student: Dank u, Moeder. Laat het zo zijn.

Nebadonia: Mijn mooie geliefde kinderen. Er is nog zo veel op komst in uw leven. U bent net begonnen met het proeven van de vreugde, de schoonheid en de pracht die u te wachten staat. Denk slechts aan de goedheid die komt. Streef er elke dag naar om met ons te zijn, uw liefhebbende ouders. We zullen een grote berg van macht en kracht in u bouwen. U hoeft het alleen te vragen en het wordt u altijd gegeven. Aarzel nooit ernaar te vragen, want het is van u. En dat is het altijd geweest. Ontvang nu onze zegeningen over u en sluimer in ons deze avond, met de zoetheid van onze kussen op uw voorhoofd.  Goede avond, mijn kinderen.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek