Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

[Archive Short Title:]
D-Nebadonia; Michael - Wij zijn één Kosmische Familie - 17Feb1997 - Hayden Lake
Sessie van Hayden Lake Idaho
Leraren: Michael, Nebadonia
Onderwerp: Wij Zijn Eén Kosmische Familie
17 februari 1997.
T/R (verzender/ontvanger): Jill en Daniel.
Vertaald door Wivine Smets, Michel Ardoullie.

Nebadonia (T/R JILL): Mijn dochter, u bent een van de vele dochters waar ik deze dagen zeer nauw mee samenwerk. Mijn armen omhullen ieder van u om uw eigen erkenning naar buiten te brengen van wie u werkelijk bent in uw uniciteit. U hebt allen een ongelooflijk lange doortocht doorstaan in uw leven om deze unie met Mij te bereiken. U hebt verdriet, droefheid, vernedering, pijn en wanhoop gekend, en allen onder u, toen u dacht dat er absoluut niets meer was om u aan vast te houden, hebben uw Vader en Mij gevonden.

U had geloof toen u niet eens de betekenis van het woord wist. U had moed toen u er geen reden voor kon zien. Wij liepen naast u, wanneer u geen vertrouwen meer over had tengevolge van uw ervaringen met uw broers en zusters. U werd onbewust het vertrouwenskind in ons. En vanaf dat moment, geliefden, hebben uw Vader en Ik, hand in hand met u gelopen op elk moment. En vandaag, mijn prachtige dochters, staat ieder van u, en u weet wie u bent, fier en zelfverzekerd, gevuld met genade, nochtans bescheiden vanwege de reis die u doorstaan hebt om hier te geraken op dit moment.

En mijn grootste vreugde nu is te zien hoe u uw handen toereikt naar uw andere zusters. Wij zijn één Kosmische Familie. We kunnen niet leven zonder de andere. We kunnen niet de Liefde kennen van onze Universele Vader zonder onze handen naar elkaar toe te reiken en te zeggen: "Hier ben ik, ik zal met u lopen." Dat is wat uw Vader en Ik u hebben gegeven en het is nu onze grootste vreugde te zien dat u deze gift hebt erkend en dat u die op uw beurt doorgeeft.

Mijn dochters, u bent het Licht voor deze wereld. U bent mijn kinderen waar ik zeer trots op ben. En ik moedig u aan, loop elke stap van de weg met de geruststelling dat wij nog steeds uw hand vasthouden. Wees in vrede. Ik weet dat uw strijd niet voorbij is, maar u weet wie u bent en u weet dat u niet kunt falen.

Ga voort in Liefde, Ik omhels u allen. Ik ben uw Moeder en Ik heb u lief.

 (Christus) Michael (TR: Daniel): En u allen, mijn Zonen, weet dat Ik met u ben. U voelt Mijn aanwezigheid en die van uw Moeder. Wij zijn er om u te begeleiden, zeker en vast ook om u uit te dagen, maar ook om u Lief te hebben met de Opperste liefde die onze Vader aan ons allen geeft. U gaat snel vooruit langs uw trajecten, terwijl u uw idealen voedt en overgaat tot de conceptualisering ervan. U begint de Versnelling te voelen op uw eigen pad, dat u vooruit drijft, met mijn arm rond uw schouders als we voortgaan. Uw Liefdegevoelens die voortkomen van de Vader binnen in u laten u dat toe en helpen u daarmee.

Er kan enkel goed naar u komen door onze Vader. Binnen in u. Hij is de Bron van al uw ware innerlijke verlangens en wensen en Ik als uw vader en broer ben dus erg trots op u, mijn zonen. U realiseert zo veel meer dan u kunt zien vanaf uw materieel uitkijkpunt. Wij kunnen alle verwezenlijkingen zien. U wordt ondersteund door uw Fragment van onze Universele Vader. Vertrouw in uw leiding die is gericht naar goedheid en schoonheid. Vertrouw erop dat, wat u zich gedwongen voelt om te doen en waar u aan begonnen bent, juist dat is waar we u wensen te zien gaan.

Ik neem er een groot genoegen in te zien dat u dat deel van Mijzelf erkent als ook een deel van u. Ieder van u illustreert een of meer van mijn eigen eigenschappen, daar u inderdaad mijn zonen bent. Wij zullen Samen veel, heel veel doen voor de transformatie van onze planeet om ze te brengen naar het Licht en Leven van Onze Vader. Blijf de richtingen volgen die u zo sterk in u aanvoelt. Vraag altijd aan Mijn Vader, die ook de uwe is, voor de begeleiding die beschikbaar is voor u op uw verzoek. Mijn zonen, de mogelijkheden voor groei en service op deze planeet zijn overvloedig. U doet allen dat deel dat voor u aanzienlijk is. Hoewel u het niet zo duidelijk kunt zien zoals uw Moeder en Ik, namelijk de onderlinge verbondenheid van u allen en dus ook van al onze dochters, moet u steeds gericht blijven, door uw eigen versterkt geloof, naar het Opperste doel. U bent allemaal zo dierbaar voor ons.

Deze tijd is lang voorbereid geweest en u allen, mijn zonen en dochters, zijn hier daarvoor. U gaat de kans hebben om de volle smaak te proeven van de Opperste vreugde om in dienst te staan. Tot hiertoe hebt u nog alleen maar het heerlijke aroma geroken. U hebt al veel volbracht, ja, maar u bent in het midden van de voorbereiding van een echt Groots Banket. Ondersteun elkaar in uw eigen uniciteit. Heb niet het gevoel dat u elkaar moet volgen, want inderdaad IK zeg u, u bent allen leiders. Ieder van u heeft een grote innerlijke kracht, die integraal deel uitmaakt van het Ganse feest.

Uw Moeder en ik geven u onze verzekering dat wij inderdaad met u zijn, u begeleidend en ondersteunend in uw persoonlijke strijd voor heelheid en in uw individuele zoektocht voor het openbaren van de Allerhoogste. Eigenlijk hebt u het ons alleen maar te vragen, en dat wat de Wil van de Vader is, is van u.

Ik laat u in mijn vrede. En wij laten u allen, onze geliefde kinderen, met onze eeuwige liefde. Wij zijn uw ouders van dit universum en we Houden van u allemaal zo heel, heel veel. We verlaten u niet. Goede nacht.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek