Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

VS van A, 25 December, 2002.

Michael.

Onderwerp: “Het Woord der Liefde.”


                                                       Bijdragende Ontvanger.


Michael: “Dit is Michael. Ik ben het Woord geworden vlees, en toch ben ik nog steeds temidden van jullie. Dit is de dag welke jullie lang geleden gekozen hebben om Mijn Geboorte te herdenken, en nog ben ik bij jullie, zoals ik hier altijd zal zijn. Jij en ik mogen iedere dag van ons oneindig leven samen wandelen in de vastberaadheid van de Vader om Zijn onvoorwaardelijke Liefde aan een ieder die ons pad kruist te doen toekomen. Want dit is de enige geldige manier van leven, als wij zo onze liefde betonen voor een ieder van onze broeders en zusters.


“Vandaag is het een tijd voor het vieren van de Liefde. Wij zullen elkander eenvoudig lief hebben, zoals de Vader ons deze opdracht door de eeuwen heen gegeven heeft, en door iedere ware profeet van Zijn eeuwige wil. En hun dwingende boodschappen waren steeds hetzelfde: "Geef de Gave der Liefde zoals jullie het kosteloos van Hem hebben ontvangen. Er zal nooit een variatie van het evangelie van deze eeuwigdurende waarheid zijn, noch zullen mijn boodschappen aan jullie veranderen, mijn dierbare broeders en zusters.


“Onze Vader is de belichaming van de liefde in een ieder van jullie, en jullie zijn Zijn uitgestrekte Handen voor Zijn zachte liefderijke handeling. Hij gebruikt jullie lippen voor een glimlach, en om vriendelijke woorden tegen al zijn kinderen te spreken. Wij zijn Zijn gezanten van liefde bestemd om Hem alle dagen in jullie oneindige levens te dienen.


“Dit is een speciale dag waarop wij het aangenomen verbond, het ‘Leven in het Koninkrijk’ in ogenschouw nemen. Leer deze grondbeginselen van buiten, en laat ons samen deze weg der waarheid betreden, als wij eenvoudigweg iedere dag en alle volgende dagen deze regels der liefde be-oefenen.


“Want wij zijn Liefde, en wat wij zijn, veranderd nooit.”


Notering: De ware datum van de geboorte van Jezus was omstreeks middendag op 21 Augustus, 7 jaar BCE.


The 11:11 Progress Groep

"Altijd in de dienst van Michael."

www.1111publishers.com