Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Prolotheos; Unk; Ophelius - Nieuwe Wereld Kinderen - 26Nov2011

Bron: http://tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=5808&search=

Teachers Prolotheos; Unknown; Ophelius - Life Within - Your Time Is Limited - New World Children - Nov 06, 2011 - Progress Group, AU.

Nederlandse vertaling op 26 Nov 2011 door Valerie Verbruggen.

 

INNERLIJK LEVEN- UW TIJD IS BEPERKT- DE NIEUWE WERELD KINDEREN

Leraren Prolotheos; Unknown (Onbekend); Ophelius –Innerlijk Leven – Uw tijd is beperkt – Nieuwe Wereld Kinderen -6 Nov 2011 - Progress Group, AU –( 3 transcripts).

Transcript 1

Chicago, USA, 9 maart 2011.

Leraar: Prolotheos.

Onderwerp: “Het innerlijke Leven”

Ontvangen door: Valdir Soares.

 

Prolotheos: "het is gemakkelijk om te zien wat ”daarbuiten” bestaat. Het vereist geen speciale opleiding. Twee goede ogen is alles wat u nodig hebt. Het is aanzienlijk moeilijker het “innerlijke leven” waar te nemen. Mensen hebben zeer de neiging om zich bezig te houden met ”het externe” waardoor de meeste niet in staat zijn deze instelling te veranderen en binnenin gaan zoeken. Ze worden aanzienlijk materialistisch, niet in staat de kleine en zachte stem te horen van zijn of haar Geest Zelf. De mens moet streven en overleven in de jungle van de externe wereld, maar het echte leven is niet “daarbuiten”, maar eerder binnen in u allen.

Veel vrouwen en mannen op Urantia zijn vandaag intellectuele reuzen, politieke genieën, super-bekwame kunstenaars, maar binnenin blijven ze spirituele dwergen, zonder te weten hoe ze hun evenwicht moeten bewaren tussen hun externe leven en hun interne behoeften. Uw leven binnenin is niet zo verschillend van uw fysiek leven. Net als uw fysieke lichaam had uw ziel een geboorte, wanneer uw kosmische zelf begon te leven in uw midden-bewustzijn. Zoals je fysieke lichaam dient uw ziel te worden gevoed, zodat het tot een volwassen spirituele zelf kan uitgroeien. Zielsvoeding gebeurt door het goede te doen, door bij te dragen tot de waarheid en het waarderen van schoonheid. Mensen in nood helpen, zich aan de waarheid vastklampen, het bevorderen en waarderen van schoonheid en harmonie is wat uw ziel voedt met spirituele delicatessen.

Uw leven binnenin is verbonden met uw externe leven, maar soms heeft het uw onverdeelde aandacht nodig. Ter versterking van uw intellect verwerft u meer kennis; u moet oefeningen doen om uw fysieke spieren te ontwikkelen. Op dezelfde manier ontwikkelt u uw ziel door te mediteren. Meditatie, of stilte, helpt u vertrouwd te raken met de behoeften van uw ziel. Meditatie breidt uw spirituele waarneming uit, beginnend met de Geest Gods in u, evenals de vele spirituele wezens rond u--wezens zoals ik, die graag contact met u opnemen en uw geestelijke groei bevorderen.

Het enige doel van uw externe leven is de ontwikkeling van uw ziel. U kan in uw aardse bestaan leven zonder aandacht te besteden aan uw ziel en, misschien, nog steeds een “gelukkig” materieel leven hebben. Aan het einde van uw aardse verblijf zult u echter de Woningwerelden bereiken met een zwaar ondervoede ziel.

In het kort zijn er twee dimensies aan het aardse leven: het interne en externe leven. Streef ernaar om een evenwicht tussen beiden te verkrijgen of te herwinnen. Prioriteit geven aan uw geestelijk leven zal meer betekenis en tevredenheid geven aan uw aardse bestaan. Ik ben Prolotheos, uw vriend voor altijd. Vraag naar mij want ik ben slechts een gedachte van u weg."

EINDE.

© The 11:11 Progress Group.

 

Transcript 2

Alabama, USA, 26 Oktober 2011.

De “Unknown” Leraar (de onbekende leraar)

Onderwerp: “Uw Tijd is Beperkt”

Ontvangen door Oscar

 

Leraar: "De eeuwigheid laat voldoende tijd aan een persoonlijkheid om zijn of haar grootste expressie te bereiken. Niets dat van waarde is en gelegenheid kan bieden voor groei zal u worden ontzegd. Die dingen die u vandaag niet kunt bereiken, wegens de huidige omstandigheden of wegens gebrek aan tijd, zullen zich opnieuw presenteren gedurende de eeuwigheid. Dit zal worden gedaan en het zal gepresenteerd worden met zelfs een nog groter potentieel om u tevredenheid te bezorgen en uw vooruitgang te bevoordelen.

Uw tijd is beperkt in uw sterfelijke leven. Er zijn slechts een eindig aantal dingen die bereikt kunnen worden tijdens een menselijk leven. Wat wordt verwacht is dat een schepsel genoeg wijsheid ontwikkelt om prioriteit te geven aan spirituele groei en zich bewust wordt van de aanwezigheid van De Vader (God) binnenin. Dit is de belangrijkste taak in een mensenleven. Afgezien van dat, kunt u sommige extra dingen doen zoals uw leven wijden aan goede zaken of inspanningen doen voor uw wereld en voor uw persoonlijke voldoening.

Wees voornamelijk bezorgd met uw belangrijkste taak: leer de Wil van De Vader (God) kennen en deze te volgen terwijl u zijn onvoorwaardelijke liefde ontdekt. Al het overige is altijd secundaire. Als u deze primordiale taak volbrengt zal uw leven in deze wereld als een volledig succes beschouwd worden, onafhankelijk van al de rest.

Degenen die hun aandacht aan de taak besteden van het maken van contact met de Goddelijke Vonk merken dat de vruchten van de geest in hun leven steeds duidelijker worden, en aldus worden zij waardevolle leden van hun gezin en hun gemeenschap. Zij die zich focussen op het “zijn” in plaats van het “doen” zullen merken dat hun inspanningen altijd zullen leiden tot een groter voordeel voor iedereen. Wees de beste die u kunt zijn, zo gelijkaardig mogelijk aan De Vader, want dat is het beste dat u voor uw broers en zussen, voor uw planeet en voor uw persoonlijke vooruitgang kunt doen.

© The 11:11 Progress Group.

EINDE.

Transcript 3

Michigan, USA, 6 november 2011.

Leraar: Ophelius.

Onderwerp: “ Kinderen van de Nieuwe Wereld.”

Ontvangen door Chris

 

Leraar Ophelius: "Het bericht van vandaag gaat over de zorg voor kinderen en de noodzaak hen de grotere waarheden van het leven te onderwijzen --om meer te zijn dan alleen een kind van de aarde, maar ook een kind van het Universum. Ze moeten onderwezen worden dat zij niet alleen uw kinderen zijn, maar ook de kinderen van de Schepper, de God van alle dingen en wezens. Ze moeten worden onderwezen dat de Geest van deze Schepper God in hun leeft en dat deze zelfde Geest ook bij alle andere kinderen en volwassenen binnen in hun bewustzijn leeft, hen helpt verstandig te groeien en hen leert hoe lief te hebben, want liefde is de manier van de opklimmende ziel. U zult niet langer de scheiding aanleren of de doctrines van de in zonde gevallen toestand van de mens, maar leer hen liever dat zij zullen opklimmen van onvolmaaktheid tot perfectie. Belangrijker dan ABC’s en 123’s, is hen te leren hoe ze anderen moeten behandelen en vriendelijke, liefdevolle personen te zijn want dit is het begin van alle kennis, waarheid en goedheid.

Het is tijd voor u, mijn vrienden, om de oude gewoonten op te bergen en te rijpen in deze nieuwe manier van denken en kinderen op te voeden, daar nieuwe wijzen van leren en onderwijzen moeten aangewend worden om uw wereld te verplaatsen naar het nieuwe tijdperk van Licht en Leven. Zij zijn de kinderen van vandaag die zeer kostbaar zijn en zij zullen de wegwijzers worden van een nieuwe wereld waar de Eenheids-Wet oppermachtig zal regeren in het bewustzijn boven alle geloofsovertuigingen en doctrines heen. U de studenten op het pad, gebruik wat u hebt geleerd en onderwijs het aan uw kinderen, want zij zullen veel meer begrijpen dan u voor mogelijk houd en zij zullen deze kennis naar een hoger niveau brengen en haar betekenis en waarden gebruiken op een jongere leeftijd en hun jonge leven transformeren om tot nog grotere spirituele vruchten en bewustzijn te komen dan de generatie van hun ouders.

Terwijl u getuige bent van de ingrijpende veranderingen rond de wereld in het bewustzijn van de mensheid, besef dan dat deze veranderingen zich ook voordoen bij de kinderen. Zij zijn hongerig naar de dingen van de geest en zijn op zoek naar begeleiding. Ze zijn niet te jong om iets te weten over de liefde van God en de verbondenheid van alle dingen en wezens. Zaai hun jong bewustzijn met de universele waarheden en kijk hoe mooi hun leven zal worden naarmate ze dat zaad opnemen en een kanaal van Gods creatieve levenskracht worden. Daar alle dingen zich zullen wijzigen en aan het licht komen, en dus zullen ook de kinderen van Urantia wijzigen en verlicht worden en hun plaats innemen als opklimmende burgers van Gods Groot Universum.

It is not too late to start communicating with them no matter what age, even your teens, yet the earlier you can reach them, the better.  There is a great need for new children’s literature that can aid them in understanding universal truth and if you are so gifted in the craft of writing and illustrating children’s books and media, I admonish you to take up this work.  There is no greater mission in life as parents of awakened status than to teach and lead your children to know the values of Truth, Beauty, and Goodness.

Het is niet te laat om met hen te beginnen communiceren gelijk welke leeftijd ze hebben, zelfs uw tieners, hoewel hoe eerder u ze kunt bereiken, hoe beter. Er is een grote behoefte aan nieuwe kinderliteratuur die hen helpen kan de universele waarheid te begrijpen en als u zo begaafd bent in de schrijfkunst en de illustratie van kinderboeken en media, dan maan ik u aan dit werk op u te nemen. Er is geen grotere missie in het leven van ouders met ontwaakte status dan uw kinderen te onderwijzen en te leiden naar de kennis van de waarden van de Waarheid, Goedheid en Schoonheid.

Vrede zij met u.

“The Circle of Seven.” (De circle van Zeven)

The 11:11 Progress Group.

EINDE.